Tin nổi bật

VIDEO GIẢI ĐÁP ĐẠO PHẬT KHOA HỌC THIỀN TÔNG 10-05-2020

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa,

Ngày 10-05-2020, Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời các câu hỏi cho quý Phật tử và độc giả gần xa đến hỏi. Chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị sau đây: