Tin nổi bật

Sách

10. Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông

MỤC LỤC 01. Lời giới thiệu 02. Cấu trúc Càn khôn vũ trụ 03. Các hành tinh có sự sống 04. Quy luật luân hồi nơi Trái đất 05. Cõi trời Ngọc Hoàng Thượng Đế 06. Bảng phân loại Tần số 18 Tầng Địa Ngục 07. Cách hình thành một Trung Ấm Thân 08. Bài sám hối theo Thiền tông 09. Đức Phật truyền Bí mật …

Xem tiếp

9. Sách Trắng Thiền tông

MỤC LỤC 01. Bài kệ 12 câu của Đức Phật dạy 02. Phật Giới 03. Tam Giới 04. Giải thích Cõi Trời Vô Sắc 05. Giải thích Cõi Trời Hữu Sắc và Tịnh Độ 06. Giải thích Cõi Trời Dục Giới 07. Địa cầu là nơi 5 loài sống chung – Ngũ Thú Tạp Cư 08. Đức Phật kể Ngài …

Xem tiếp

8. Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam

MỤC LỤC 01. Lời giới thiệu Mở đầu là các vị Tổ sư Thiền tông Ấn Độ 02. Tổ thứ nhất Ma-Ha-Ca-Diếp 03. Tổ thứ hai A-Nan 04. Tổ thứ ba Thương-Na-Hòa-Tu 05. Tổ thứ tư U-Ba-Cúc-Đa 06. Tổ thứ năm Đề-Đa-Ca 07. Tổ thứ sáu Di-Dá-Ca 08. Tổ thứ bảy Bà-Tu-Mật 09. Tổ thứ tám Phật-Đà-Nan-Đề 10. Tổ thứ chín Phục-Đà-Mật-Đa 11. Tổ thứ mười Hiếp-Tôn-Giả 12. Tổ …

Xem tiếp

7. Đức Phật dạy tu Thiền tông

MỤC LỤC 01. Lời nói đầu 02. Kính Mừng Phật Đản 03. Phân tích 6 Pháp môn Tu trong bài kệ Kính Mừng Phật Đản của Tổ Mã Minh 04. Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy về ý sâu mầu của Pháp môn Thiền tông 05. Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy về cấp giấy chứng nhận cho người đạt …

Xem tiếp

6. Huyền ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền

MỤC LỤC 01. Lời nói đầu 02. Dẫn nhập 03. Ca Diếp ngộ thiền 04. Dòng chảy mạch nguồn Thiền tông 05. 80 câu kệ nói về Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh 06. Đức Phật độ 5 anh em ông Kiều Trần Như 07. Đức Phật độ Cụ Thường Pháp Tín 08. Đức Phật dạy vượt Hải Triều Âm …

Xem tiếp

5. Khai thị Thiền tông

MỤC LỤC 01. Lời khuyên của soạn giả 02. Lời nói đầu 03. Dòng chảy của mạch nguồn Thiền tông 04. Lời dạy sau cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn 05. Sự tích Đức Phật độ năm anh em Kiều Trần Như và bốn người bạn đồng tu 06. Những người đọc sách Ngộ “Yếu chỉ Thiền …

Xem tiếp

4. Những câu hỏi Thiền tông 2

MỤC LỤC 01. Mở đầu 02. Lời nói đầu 03. Hỏi về Trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, Tiểu thừa, Đại thừa, tu Tứ Niệm Xứ? 04. Hỏi về Ngũ Đình Tâm Quán, Giác ngộ và Triệt Ngộ 05. Hỏi Lục Diệu Pháp môn cao hay Thiền tông cao? 06. Hỏi về Tứ Thiền Bát Định 07. Hỏi về …

Xem tiếp

3. Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát

MỤC LỤC 01. Lời nói đầu 02. Lý giải ăn uống 03. Cách ăn uống ít bệnh 04. Hỏi về cách ăn uống theo Thiền tông 05. Căn bản của một hành tinh 06. Hỏi về Bí Mật Thiền tông 07. Hỏi về chữ VẠN 08. Hỏi về Lão Tử và Khổng Tử 09. Hỏi về Triết học Phương Đông …

Xem tiếp

2. Những câu hỏi Thiền tông 1

MỤC LỤC 01. Lời nói đầu 02. Hỏi về An trú tâm 03. Hỏi về Kinh A Di Đà 04. Hỏi về Bố thí Ba La Mật 05. Tu theo Thiền tông dụng công như thế nào để nhận ra Phật Tánh 06. Người nhận ra Phật Tánh diễn tả trạng thái ra làm sao? 07. Hỏi về 3 loại …

Xem tiếp