Tin nổi bật

Lễ Giải đáp Thiền tông đặc biệt tháng 4, phần 2

LỄ GIẢI ĐÁP THIỀN TÔNG ĐẶC BIỆT THÁNG 4 – PHẦN 2

 

1- Bồ Tát Quán Thế Âm muốn về Phật giới phải làm sao?

2- Xin Viện chủ chỉ giúp TÂM con đang ở đâu?

3- Con đường Vãng Sanh và Phật giới là một hay hai?

4- Truyền Thiền tông và truyền Tâm Ấn có giống nhau không?

5- Viện chủ lấy tư cách gì “đòi” chuẩn hóa Thiền tông?

 

6- Muốn tạo Công đức thì Niệm Phật, Lễ Phật, Tụng Kinh?

7- Trở Bệnh nặng sau khi khinh chê pháp môn Thiền tông?

8. Hỏi về hình thành Lỗ đen vũ trụ?

9. Pháp môn Phật Tông sao con nghe lạ quá?

10. Sao Tiến sĩ Thích Nhật Từ giảng Kiến Tánh rồi mới Khởi Tu?

11. Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là ai?

12. Vô Minh là gì? Có mấy loại?