Tin nổi bật

Địa Ngục vị không, bất thể thành Phật!

Xin kính Chào các quý vị trong ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu, thầy Chánh Huệ Phong và soạn giả Nguyễn Nhân.                      

Con tên: Nguyễn Phương thảo, sinh năm 1990.                                              

Địa chỉ: đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TP.HCM.

Con có vài câu, xin được thầy giải đáp dùm con. Con chân thành cảm ơn.

Câu 1. Vì sao Ngài Tu Bồ Đề cũng ngộ từ kinh Kim Cang, còn ngài lục tổ Huệ Năng cũng ngộ kinh Kim Cang, mà Huệ Năng được nhận tổ vị, còn ngài Tu Bồ Đề không được nhận tổ vị đầu tiên?

Câu 2. Như trong kinh Di Lạc Đại Thành Phật: Có một đoạn nói ngài Ma Ha Ca Diếp vào núi cây túc ẩn vào hang núi ngồi thiền nhập định đợi ngài A Dật Đa khi nào thành Phật xong, rồi lại ngài Ma Ha Ca Diếp đưa tăng già lê và cái bát của Đức Phật Thích Ca cho Ngài Di Lạc, còn Ngài Ma Ha Ca Diếp đã nhập Niết Bàn chưa. Hay là Ngài đợi A Dật Đa là sao vậy?

Câu 3. Có các thầy Hòa thượng nói kinh Địa Tạng Bồ Tát là không phải Đức Phật nói, mà do các Bồ tát hay các vị Tổ viết ra sau này. Sự thật nầy xin thầy viện chủ giải thích dùm?

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU ĐÁP:

Câu 1:

Vì sao Ngài Tu Bồ Đề cũng ngộ từ kinh Kim Cang, còn ngài lục tổ Huệ Năng cũng ngộ kinh Kim Cang, mà Huệ Năng được nhận tổ vị, còn ngài Tu Bồ Đề không được nhận tổ vị đầu tiên?

ĐÁP:

Ngài Tu Bồ Đề ngộ kinh Kim Cang là ngộ:

– Ai lạy Phật, gõ mõ tụng kinh là tà.

– Lục tổ Huệ Năng ngộ kinh Kim Cang là Ngài Kiến tánh.

Tổ vị thứ nhất là Đức Phật kiểm thiền, ai Kiến tánh đầu tiên thì được trao Tổ vị. Ngài Ma Ha Ca Diếp ngộ đầu tiên nên được trao Tổ vị.

Câu 2:

Như trong kinh Di Lạc Đại Thành Phật: Có một đoạn nói ngài Ma Ha Ca Diếp vào núi cây túc ẩn vào hang núi ngồi thiền nhập định đợi ngài A Dật Đa khi nào thành Phật xong, rồi lại ngài Ma Ha Ca Diếp đưa tăng già lê và cái bát của Đức Phật Thích Ca cho Ngài Di Lạc, còn Ngài Ma Ha Ca Diếp đã nhập Niết Bàn chưa. Hay là Ngài đợi A Dật Đa là sao vậy?

 ĐÁP:

– Câu 2 này, là của mấy vị Thầy tu theo pháp môn Nguyên thủy tưởng tượng viết ra, chứ không phải là sự thật. 

Câu 3:

Có các thầy Hòa thượng nói kinh Địa Tạng Bồ Tát là không phải Đức Phật nói, mà do các Bồ tát hay các vị Tổ viết ra sau này. Sự thật nầy xin thầy viện chủ giải thích dùm?

ĐÁP:

– Kinh Địa Tạng là do Đức Phật dạy ẩn ý:

– Con người ai muốn thành Phật, thì thân Ngục đất của mình không còn tối đen.

– Đem công đức thật nhiều vào cái thân Địa Ngục này, thì chắc chắn sẽ thành Phật.

– Thân đất con người, con người thích u mê là, cái gì cũng đem vô Tàng thức của mình, thành ra cái Kho tàng đất của mình tối đen:

– Ai nói gì cũng tin.

– Thấy ai cũng lạy.

– Thì làm sao tành Phật được.

Vì vậy:

– Trong kinh Địa Tạng Đức Phật có dạy:

– Địa Ngục vị không bất thể thành Phật.

Dịch:

– Người nào muốn thành Phật, thì cái Kho đất của mình không còn chứa ngu muội nữa, đưa công đức chứa đầy vào, không muốn thành Phật, ông Thần quản lý nghiệp của mình, cũng tống mình vào Trung tâm vận hành luân hồi, để trở về Phật giới thành Phật.

BAN QUẢN TRỊ TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.