Tin nổi bật

Những bài kệ 36 vị Tổ Thiền tông mà soạn giả Nguyễn Nhân sưu tầm – ai tin nổi???

Kính gửi Ban quản Trị chùa Thiền tông Tân diệu.

Con là  TRẦN VĂN THÁI

   Địa chỉ:    Tổ 4- khu 4a – Phường Cẩm Thành – TP. Cẩm Phả – Tỉnh Quảng Ninh

Điện Thoại:   016362582xx.

Trước tiên, cho con gửi tới Ban Quản Trị chùa Thiền Tông Tân Diệu cùng Thầy Nguyễn Nhân lời chào kính trọng, lời hỏi thăm sức khỏe ân cần. Con cầu nguyện chư Phật, chư Bồ tát mười phương gia hộ cho Ban quản trị , Thầy viện chủ, quý thầy, cô cũng như đông đảo Phật tử thiền tông khắp cả nước thân tâm thường lạc, công đức viên mãn, được trở về với tánh Viên Giác tròn đầy,để hoằng dương chánh pháp  làm lợi ích cho chúng sinh.

Con có nhân duyên đọc được 10 quyển sách của Thầy Nguyễn Nhân, và ít nhiều hiểu biết được chút ít về pháp môn Thiền Tông mà Thầy đã tâm huyết bao nhiêu năm nây để công bố và truyền trao cho nhân loại. Con đã tìm hiểu, vừa đọc sách vừa thực tập áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, con thấy vô cùng hữu ích, lợi lạc cho bản thân, gia đình cũng như xã hội. Nhưng có một điểm con chưa thấu đáo và muốn được sự khai ngộ của ban quản trị chùa và Thầy Nguyễn Nhân:

Câu hỏi của con như sau:

Những bài kệ ngộ thiền của các Tổ từ Ấn Độ – Trung Quốc tại sao lại là thể thơ Lục Bát? Trong khi đó thơ Lục Bát được ra đời từ cuối thế kỷ 15 – đầu thế kỷ 16 tại Việt Nam. Các bài kệ đó do Thầy dịch theo ý của các Tổ hay trong Huyền Ký đã có người dịch sẵn?

Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn!

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU ĐÁP:

* Tập Huyền Ký này, Thiền sư ni Đức Thảo trao cho tôi bằng văn tiếng Việt Nam.

* Tôi nương theo đây mà viết ra 10 quyển sách nói về pháp môn Thiền tông học này.

* Tôi có nói: Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông thời gian quá dài, rất nhiều Nhà văn dịch, không biết có đúng với ý của Đức Phật dạy không.

* Vì vậy, tôi có khuyên độc giả, đọc đừng tin liền, mà hãy suy xét cho thật kỹ. Nếu có tin, thì hãy tin chừng 30% thôi. Nên tìm những vị tu hành đắc đạo, chắc chắn là quí Thầy này nói đúng hơn.

* Còn chúng tôi là những người sưu tầm viết lại, để độc giả đọc cho vui vậy thôi.

* Tôi không biết, hồi Đức Phật dạy đạo, Ngài dạy văn thư gì.

* Tôi không biết phần này, nên không góp ý được.

* Xin phật tử Thiền Tông TRẦN VĂN THÁI, tìm hỏi những vị Tiến sỹ Phật học sẽ rõ hơn.

BAN QUẢN TRỊ TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.