Tin nổi bật

Ăn uống như thế nào mà trở thành Ma Vương?

Phật gia Huỳnh Thị Thu Lan, sinh năm 1963, tại Kiên Giang, cư ngụ Cà Mau, có gửi đến Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu câu hỏi như sau:

– Ăn uống như thế nào mà thành Ma Vương?

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời:

– Câu này, Đức Phật dạy ông Tỳ kheo Thực Lực về ăn uống để tu theo Thiền Thanh Tịnh như sau:

– Người mang thân tứ đại là phải ăn uống, nhưng ăn uống có 3 phần như sau:

Phần một:

– Ăn uống nếu biết cân bằng Âm Dương thì thân thể ít sanh ra bệnh.

– Ăn uống thiên vè Dương thì thân thể hay tưởng tượng chiều lên.

– Ăn uống thiên về chiều Âm thì hay nói phước hoạ cho người khác và thích cầu xin người khác hay làm tôi tớ cho người khác.

Phần hai:

Ăn uống thực vật:

– Tâm trí hiền hoà.

Ăn uống động vật:

– Tánh tình nóng nảy, hơn thua.

Phần ba:

Hành động của thân tứ đại:

Ăn uống thực vật, thì dễ đưa con người vào trạng thái thanh tịnh. Nhờ vậy, mà mục đích người tu theo bất cứ pháp môn nào cũng dễ dàng thành tựu theo ý muốn của mình cả.

Ăn uống động vật: Động vật nào cũng có 4 phần: Thấy, Nghe, Nói và Biết nhưng vì bị nghiệp làm Súc Sanh nên nó không thổ lộ ý của nó được, ai ăn thân nó, nó rất bực tức.

Vì vậy, ai ăn thân nó, nó quyết chí trả thù. Nếu miếng thịt của nó mà tánh của nó ẩn vào thì chắc chắn người đó bị nhân quả với nó. Nếu ăn thịt động vật càng nhiều thì nhân quả càng lớn với động vật đó.

Phần bốn:

– Ăn uống để trở thành Ma Vương thì phải ăn uống như sau:

1- Ăn những thức ăn động vật còn sống và uống máu của động vật đó.

2- Ăn những thức ăn động vật to lớn.

Phần năm:

– Tâm vật lý của người muốn trở thành là tâm Ma Vương thì phải:

1- Lúc nào cũng nói hơn người khác, dìm ý tưởng của người khác.

2- Lúc nào cũng muốn làm sư phụ người khác, người khác phải công nhận lời nói mình là đúng.

3- Lúc nào cũng hiềm thù, đố kỵ người khác.

4- Đặc biệt, bắt buộc người khác lạy mình và gọi mình là sư phụ lớn.

Nói tóm lại, ai muốn làm Ma Vương thì có 3 căn bản như sau:

1- Về ăn: thì phải ăn thức ăn còn sống có máu tanh.

2- Về uống: thì phải uống nước có cường độ mạnh, nồng nặc.

3- Về nói: thì phải nói hơn người, muốn người khác phải khuất phục mình.

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.