Tin nổi bật

NGỌC trong chéo áo, làm thân ăn mày?!

Phật tử Thiền tông Lê Thị Tâm, sinh năm 1967. Cư ngụ Điện Biên, có gửi cho Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu lá thư. Xin chia sẻ cùng độc giả:

Kính thưa Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.

Con tên là Lê Thị Tâm, sinh năm 1967, tại Điện Biên Phủ.

Con ngoài 30 tuổi mới có duyên biết đến Phật Pháp, con ở nơi biên giới giáp Việt-Lào, Việt-Trung, chưa có chùa con tự tu. Khi con biết đến Phật, con chỉ muốn tu sao sớm thành Phật. Vậy con tìm đọc sách Phật và tìm cách tu hành cho được thành Phật.  Mới đầu con tu pháp môn niệm Phật, vì thấy sách viết niệm Phật sẽ thành Phật, con niệm đến không niệm mà niệm trong tâm. Nhưng khi con đối cảnh thì tập khí sân si vẫn còn nguyên, vậy con tự chuyển đổi cách tu thêm quán tưởng nữa, và con dần dần làm chủ được bản thân. Và con đã quyết định bỏ nhà đi tìm thầy để học cho thành Phật, con đã ở chùa làm chú tiểu nửa năm. Con thấy việc cúng kiếng, dâng sao, giải hạn, v.v… Con không đồng tình nơi đây con không thể tìm được Phật, con trở về nhà và tự tu tiếp. Con vẫn tiếp tục đọc sách Phật dạy quyển “Đường xưa mây trắng” và rất tâm đắc hạnh ngài tu tỉnh thức. Vậy con cũng học cách tu tỉnh thức mọi cử chỉ động tác của ngài.

Cách đây một năm con mới biết vào chơi facebook, giao lưu cùng các bạn. Và gần đây con đã nhận được pháp môn Thiền Thanh Tịnh do các bạn chia sẻ bài trên facebook. Con vui mừng quá và con đã khóc, khi con đọc được những lời Đức PHẬT dạy, con như người ở giữa biển khơi mịt mù mà có phương hướng, như sắp chết đuổi mà được phao. Con không còn phải tìm kiếm Phật ở đâu nữa, cũng không phải dụng công miên mật niệm Phật hay ngồi thiền gì nữa. Pháp môn này mang ngay đến cho con sự tĩnh lặng của nội tâm mà không cần hình thức gì cả. Làm gì hay đi đâu trong bất cứ hình thức hay oai nghi gì, cứ để tâm mình tự nhiên thanh tịnh là được. Rồi con lại được bạn Trần Ngọc Vũ – Phật gia thiền tông TẶNG cho một bộ sách, và con được Thiền gia Ngọc Tấn tận tình chỉ bảo để niềm tin thêm vững, để con nắm giữ mạch nguồn thiền cho tiếp tục được chảy xa hơn, cho nhiều người được biết đến pháp môn của Đức PHẬT dạy để được giải thoát. Nay con nhận được báu vô giá xin trình lên ban kiểm thiền chứng minh.

Con xin đa tạ soạn giả Nguyễn Nhân đã nói rõ những gì Phật nói trong ẩn ý để con hiểu được sự chân thật. Con không biết nói gì hơn chỉ mong người khỏe để giúp chúng sanh.

Sau đây là bài thơ ngộ thiền của con:

Thấy nghe cứ việc thấy nghe
Hành theo Phật dạy con luôn an lành
Tiếng to tiếng nhỏ hằng tri
Tiếng chửi, tiếng hát chỉ là tiếng thôi.

Chẳng cần thêm bớt biệt phân
Phật Đà đã dạy rõ ràng, con vâng
Sống trong Tánh Phật tịnh thanh
Trần gian việc đó, để cho Phật làm.

Con nghe vì cái hay nghe
Chẳng phải không biết, đúng sai làm càn
Đúng sai con biết rõ ràng
Đúng vì cái biết luôn hằng trong con.

Vậy nên nghe thấy diễn ra
Là do nghiệp quả, dính chi đến mình
Vì mình có Tánh hay nghe
Nên nghe đủ thứ mà không sanh gì.

Thấy kia cũng vậy mà thôi
Thấy vì cái thấy vẫn hằng trong con
Thấy không thêm bớt điều gì
Muôn vật muôn pháp tự nhiên luân hồi.

Qui luật nhân quả vậy thôi
Không ai tránh khỏi luân hồi tự nhiên
Phật dạy muốn thoát khỏi vòng
Thì tu Thanh Tịnh pháp môn “dừng” liền.

Vậy ta cứ sống tự nhiên
Không nắm không bỏ thấy nghe rõ ràng
Sống tập thanh tịnh vô sanh
Nhìn đời xoay động mà không động gì.

Biết tạo công đức một khi
Giúp người cũng được như mình thảnh thơi
Không tranh không luận thị phi
Chỉ nghe, nghe rõ vậy thì mà thôi.

Chẳng cần khởi dụng công phu
Tu hành là để chẳng tu cái gì
Mười phương Phật dạy rõ ràng
Buông, dừng, thôi, dứt, là thôi luân hồi.

Bao ngày con kiếm khắp nơi
Giờ con nhận được nhất thiền tịnh thanh
Chẳng cần tìm kiếm đâu xa
Quay về nhận tánh chính mình vậy thôi.

Bài kệ trình:

Tu hành để được chẳng tu
Chỉ học cho biết, Phật ngài dạy sao
Phật rằng ngọc báu sẵn rồi
Kiếm chi cho mệt, dụng công uổng hoài.

Tự ta chẳng thiếu chẳng thừa
Ngọc trong chéo áo, làm thân ăn mày
Thật là khờ đại bấy lâu
Chịu bao nhiêu kiếp luân hồi ngược xuôi.

Con nay may mắn tuyệt vời
Nhận được pháp màu Đức PHẬT chỉ cho
Dù con muôn kiếp cám ơn
Cũng không thể hết, tấm lòng biết ơn.

Ơn Ngài ĐỨC PHẬT từ bi
Mật truyền Báu Pháp theo dòng Thiền Tông
Cám ơn đất nước hòa bình
Cám ơn Thầy Tổ lưu truyền pháp môn.

Cám ơn cha mẹ dưỡng sanh
Cám ơn tất cả chúng sinh muôn loài
Cám ơn hoa, lá, cỏ, cây
Cho con nay được thân người đủ căn.

Mừng vui nhận được nguồn Thiền
Thiền Thanh một chữ cứu người trầm luân
Con nay hạnh phúc nhất trần
Sẻ chia cùng bạn sớm về quê hương.

Phật Đà phương tiện chỉ cho
Ngọc trong chéo áo, lấy ra mà sài
Có ngọc như ý mà quên
Cám ơn Đức PHẬT vì con chỉ dùm.

Giờ đây con chẳng kiếm chi
Đem ngọc như ý, xài ngày cùng đêm
Bạn nào muốn biết con tùy
Chỉ cho bạn rõ, cùng nhau an nhàn.

Đức Phật truyền, chỉ nhất thiền
Giúp người thanh tịnh, trở về quê hương
Để tâm vật lý tự nhiên
Chẳng lìa, chẳng ép, chẳng ưa luận bàn.

Chẳng cầu, lạy lục sớm trưa
Chẳng còn sợ sệt thứ gì hết chơn
Nguyên nhân việc lạ trên đời
Người khôn, Thần, Quỷ bày trò lợi danh.

Nhờ ơn Đức PHẬT con “rành”
Không còn mê muội bị người lừa con
Từ nay vui sống an nhàn
Tạo ra công đức, cùng người về quê.

Phật tử Thiền tông Lê Thị Tâm.

Ban quản trị chùa thiền tông Tân Diệu.