Tin nổi bật

Lời phản bác: Sao đạo Phật lại bác bỏ Tạo Hoá sinh ra loài người?

Ông Nguyễn Văn Thới, sanh 1949 (61 tuổi), tại Hà Đông, Hà Nội, cư ngụ tại thành phố Houlton, tiểu bang Taxas, Hoa Kỳ.

Ông có lời phản bác như sau:
– Từ xưa đến nay, ai ai cũng biết Tạo Hóa sanh ra loài người và vạn vật. Sao chủ trương đạo Phật bác bỏ học thuyết ấy?
Trưởng ban trả lời:
– Cụ hỏi như thế rất phải, tuy là một câu hỏi đơn giản, nhưng không thể trả lời ngắn gọn được, mà phải dẫn chứng, nhiều chứng minh cụ mới hiểu được.
Sở dĩ, chúng tôi phải nói như vậy là vì những lời giải thích này là chỉ rõ chỗ biết chân thật của Thiền tông Phật giáo. Chúng tôi xin dẫn chứng nguồn gốc của sự sống nơi địa cầu là nói hẹp, còn nói rộng, là khắp trong càn khôn vũ trụ này:
Theo văn hóa cổ của người Trung Hoa và Việt Nam, sự việc ấy như sau:
Khi loài người chưa văn minh, tức còn an trú trong hang đđá hay dười những cây to, con cháu họ hỏi:
– Thưa cha hoặc thưa ông: Biển, sông, núi, rừng và vạn vật này do đâu mà có?
Cha hoặc ông các trẻ thơ trả lời:
– Do Trời sanh đđó con.
Vì sao họ trả lời như vậy?
Vì họ cũng không biết, nên đành trả lời cho con, cho cháu họ như vậy để qua cho rồi, chứ nói thế này thế kia, lũ trẻ lại hỏi nữa, thì làm sao họ biết đâu mà trả lời.
Cũng vì lý do đó, sau này trở thành thói quen, nên người không học thức, họ tin chắc chắn là do ông Trời sanh. Cái biết bình dân này được các tôn giáo đem ra áp dụng cho tín đồ mình, lâu ngày rồi thành thói quen cố định. Đặc biệt, các cụ già chắp chặt và ra lệnh cho con cháu nghe theo, nếu không nghe theo các cụ, các cụ la rầy. Do đó, con cháu phải tuân nghe, không dám cải lại. Tuy nhiên, hiện nay có gia đình nào, có đứa con hay đứa cháu mà học theo ngành Khoa học mà có bằng Tiến sỹ, thì chắn chắn gia đình đó không tin những gì mà người xưa đã nói.
Cũng theo các văn hóa cổ nói trên. Sở dĩ những người chủ trương là thế giới này là do ông Trời sanh, là vì họ có mịch đích phía sau, chúng tôi không dám ghi nguyên văn ra đây. Quí vị muốn tìm hiểu sự thật về nhân sinh và vũ trụ, nên tìm đọc các sách viết về “Nhân sinh quan và Vũ trũ quan” của những vị là Tiến sỹ hiện đang viết rất nhiều về đề tài này.
Chúng tôi cũng xin nói ngược dòng thời gian: Học thuyết này cách đây 2.580 năm, ở bên nước Trung Quốc, có vị học vấn uyên thâm tên là Lý Nhĩ, tự Bá Dương, danh hiệu là Lão Tử. Ngài đưa ra thuyết vũ trụ và vain vật là do Âm Dương sanh chớ không phảo là do ông Trời sanh.
Sau Ngài Lão Tử, tức cách hiện nay trên 2.554 năm, (tính năm nay là 2010). Có Ngài Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn nước Ca Tỳ La Vệ, nay thuộc nước Ấn Độ, tu hành chứng được Tam Minh, Lục Thông, nên Ngài thấy và biết thật rõ ràng và tường tận, từ các loài người và các loái khác, cũng như tất cả các vạn vật có mặt trên trái đất này là do các căn bản sau đây (Xin nói rõ, vị này là một con người bằng thịt bằng xương, tu “Thanh tịnh thiền”, khi Ngài đạt được tâm vật lý của Ngài tuyệt đối thanh tịnh rồi, Ngài thấy và biết thật rõ ràng tường tận về nhân sinh và vũ trụ này; Ngài còn chỉ thật rõ ai muốn đi theo dòng sinh diệt của thế giới này là phải tự nhiên đi theo dòng sinh diệt của nó; còn ai muốn thoát ra ngoài dòng sinh diệt của vật lý, Ngài cũng chỉ rất rõ. Do đó, thuyết ông Trời sanh ra vạn vật và loài người đã được 2 vị nói trên bảo là sai, không đúng sự thật.
Ông Nguyễn Văn Thới nghe Trưởng ban dẫn giải có chứng cứ, nên có nói như sau:
– Bấy lâu nay, tôi cố chấp cho là có Đấng nào đó đã tạo ra vạn vật và loài người, hôm nay nghe Trưởng ban trình bày thật là thuận lý, tôi xin “tâm phục khẩu phục” những lời ma Trưởng ban đưa ra, xin chân thành cám ơn.