Tin nổi bật

Lời phản bác: Thiên sinh nhơn hà nhơn vô lộc?

Ông Ngô Đức Cường, sanh năm 1939 (71 tuổi), tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, cư ngụ tại Tp. Los Angles, Hoa Kỳ, có lời phản bác như sau:
– Đây là câu người xưa đã dạy, cũng như ông bà cha mẹ chúng tôi thường lập đi lập lại mà chúng tôi đđã nằm lòng:
– “Thiên sinh nhơn hà nhơn vô lộc”. Có nghĩa là Trời sanh ra con người, người nào cũng có lộc cả. Sao đạo Phật lại không chấp nhận là ông Trời sanh ra loài người; chẳng lẻ lộc Trời ban, mà từ người già hay người trẻ ai ai cũng biết, câu này bị sai sao?
Trưởng ban trả lời:
– Đức Phật dạy, Người sống trong tam giới này, ai cũng phải chịu luật tự nhiên của nhân quả cả, không ai đem phước của mình cho người khác được, cũng như không đem họa của mình mà gởi cho người kia. Đức Phật dạy, luật nhân quả công bằng tuyệt đối:
Ví dụ, nếu có ông Trời nào đó nói là họ tạo ra loài người thì phải thật công bằng chứ?
Ông có công nhận điều này không, đTrưởng ban hỏi?
Ông Ngô Đức Cường trả lời:
– Tôi công nhận.
Trưởng ban nói::
– Như ông có 5 người con, khi chia gia tài, ông phải chia đđồng điều phải không?
Ông Ngô Đức Cường trả lời là phải.
Trưởng ban lại nói tiếp:
– Nếu ông Trời là ông sanh ra loài người thì ông phải công bằng chớ. Cớ sao có người quá thông minh, có người lại quá đần độn, có người hung dữ, có người hiền từ, người thì của ăn không hết, người thì tìm không ra. Xét theo thực tế, ông Trời nào đó bảo ổng sanh ra loài người, ông thấy có đúng không?
Trên đây là nói lý lẽ của người thế gian. Còn tìm hiểu theo lời Đức Phật dạy, trong Thái Dương hệ này có 33 cõi trời, chúng tôi không thấy có ông trời nào làm chuyện sanh ra loài người cả. Chỉ thấy trong phim ảnh của người Trung Quốc có nói đến cỏi trời Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhưng cõi trời này họ Tham – Sân – Si, hơn loài người nữa, thì làm sao họ có khả năng sanh ra loài người được?
Đức Phật dạy:
– Sở dĩ có thuyết trời sanh, là vì thời loài người chưa văn minh, người ta dùng thuyết này để làm chuẩn mực cho mọi người sống trong khuân phép với nhau, chớ trong nhân quả không có chuyện này.
Chuyện trời sanh ra loài người, ông đem nói với các Nhá Trí thức hay các Nhà Khoa học họ sẽ cười cho; nhưng chuyện trời sanh này, ông đem nói chuyện với người không học vấn, hoặc với những người ở miền sơn cước thì họ chấp nhận.
Lý giải của Trưởng ban hết sức thực tế và khoa học, làm ông Ngô Đức Cường không cách nào phản bác lời dạy của Đức Phật được.
Trưởng ban lại nói thêm:
Trong tam giới này, không có ông trời nào sanh ra loài người cả, nói theo khoa học, do vật lý trong vũ trụ này hình thành, còn nói theo Đức Phật dạy, là do kết dính của nhân duyn nên sanh ra vạn vật gọi là nhân quả, bởi lực sức hút của âm dương mới sanh ra thiên hình vạn trạng.
Ông Ngô Đức Cường hết sức hổ thẹn và nói:
– Từ thuở bé đến nay, tôi tin tưởng loài người là do ông Trời sanh ra. Hôm nay nghe Trưởng ban giải thích làm chúng tôi bừng hiểu những gì mà chúng tôi tin không đúng.
Ông nói thêm:
Chúng tôi định đưa ra một câu phản bác nhẹ nhàng, sẽ “khóa miệng” được Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu này. Không ngờ, khi tôi đem lý luận ra tranh cãi với vị Trưởng ban, được vị Trưởng ban dẫn chứng rất thực tế và khoa học, làm những lời phản bác của tôi không có chút gì giá trị. Vậy, kính xin Trưởng ban vui lòng bỏ qua cho, xin thành thật cám ơn.