Tin nổi bật

Công thức sẵn có Phật vì chúng sanh …

Thưa quý độc giả,

Vừa qua, Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư của Phật tử Trương Hoàng Sơn, sinh năm 1972, cư ngụ tại quận 9, TP.HCM. Phật tử có chia sẻ như sau:

Thưa Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu, sau khi đọc xong bộ sách của Thầy trưởng ban, tôi có làm bài kệ như sau:

Thiền thanh một chữ thật hay
Buông, dừng, bỏ, dứt, Phật bày cho ta
Tuy rằng tuyệt quý nhưng mà
Chớ có vội vã tin là còn mê!

Trước cần suy nghĩ luận về
Buông dứt thứ gì để được tịnh an
Buông là buông việc thế gian
Dứt là dứt nghiệp buộc ràng tham ,sân

Bỏ là quyết bỏ thù ân
Dừng là dừng chuyện chẳng cần đến ta
Chứ còn những thứ quanh “Nhà”
Cần lao có được dành mà dụng thân

Sớm trưa tu chí chuyên cần
Dễ đâu có được sao “đần” Bỏ đi
Việc gì cũng phải cạn suy
Chớ có lẩm cẩm, Dứt thì không nên

Cần lo tu chí vững bền
Trước phải Dừng nghiệp, sau đền oán, ân !
Nhất là chớ có Buông thân
“Nó” mà có chuyện tinh thần chẳng an

Cái thân tứ đại mà “nan”
Tứ chi bủn rủn, ruột gan cồn cào
Thân còn vất vả lộn nhào
Tâm còn “duyên hợp” làm sao tịnh thiền

Khuyên người chớ có đảo điên
Chấp vào vọng thức triền miên luân hồi
Thiền thanh nhất tự thiền thôi
Ai mà hành được luân hồi không theo

Đâu cần ta phải leo trèo
Dụng công tìm kiếm, hay “đèo” thứ chi
Chúng ta thật phúc ai bì
Công thức sẵn có Phật vì chúng sanh

Tìm ra chỉ dạy rõ rành
Ai mà hữu phúc cứ hành “tập“ theo
Nhất định sẽ thoát “hiểm nghèo”
Không sớm thì muộn cũng “trèo” lên “cao”!

Sau khi đến viếng chùa về, nhân câu hỏi của một huynh ở Thiền tông Thất về “hành tinh phát triển cao, chế được siêu phi thuyền chở người từ địa cầu này sang địa cầu mới …, tôi có làm một bài kệ ngắn như sau:

Người ơi khi pháp “cạn” rồi !
Đừng mong du lịch đến tân địa cầu
Phận mình chẳng đến lượt đâu
Ông “tướng” bà “tá” còn cầu chưa qua

Cầu qua bên “bãi tha ma”!
Thức ăn chẳng có, cửa nhà cũng không
Y phục cầu có “xà rong”
Chỉ sợ chẳng có “long nhong” giữa rừng !

Chi bằng cứ giữ tâm dừng
Không tham, chẳng chấp, ai “lừng” mặc ai !
Việc ta, ta cứ hành hoài
Hành trong thanh tịnh đủ xài mà thôi !

Phật tử Thiền tông Trương Hoàng Sơn.