Tin nổi bật

Lá thư cảm động gửi đến chùa của cụ già 83 tuổi!

Kính gửi:

– Ban quản trị Chùa Thiền tông Tân Diệu – Long An.

– Thiền gia: Chánh Huệ Phong

– Tác giả: Nguyễn Nhân

– và anh em đồng môn Thiền tông.

Con tên: Trần Thị Trung, sinh năm 1933, tại An Xuyên, tp. Cà Mau.

Địa chỉ: đường Trương Phùng Xuân, khóm 4, phường 8, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Sau đây là lời tri ân của con cũng là lời tâm sự:

Kính thưa quý vị! Con là người phụ nữ tuổi đã cao, nhưng tỉnh lại từ khi người bạn đời quá cố, để lại cho con một đàn con thơ và một hoàn cảnh cũng có phần bi đát mà con phải vượt lên mãi cho đến ngày hôm nay và cũng trong những giai đoạn đó, con cũng chứng kiến bao cuộc thăng trầm của thế sự, nó mang tính chất: Thành, trụ, hoại, không của vật chất, cũng như nhân tình thế thái của con người. Và hơn đó nữa là những câu hỏi từ trong trí óc của con: Từ đâu mình lại đến đây và từ đây sau khi chết mình sẽ về đâu?

Từ những ý tưởng đó nên con cũng dành ít nhiều thời gian cho chính mình để mà suy ngẫm.

Cho đến khi có nhân duyên, con đã tu theo pháp môn Thiền Định dụng công và trường chay 21 năm qua, đã giúp ít cho con thỏa mãn ít nhiều, cũng như giúp cho con vượt qua được những chông gai của cuộc đời đầy âu lo và bất trắc và nhất là: Phật dạy bên trong con, phát triển lòng yêu thường cùng đồng loại, cũng như anh chị em mang thân động, thực vật ngoài kia, không khác chi như sự yêu thương bản thân của chính mình!

Rồi bây giờ, tuổi cao sức yếu, sử dụng công phu Thiền Định cũng không còn thích hợp là bao, đường Giải thoát thì trong con nó chưa tường tận.

Nhưng may mắn là nhờ Phật ban duyên tốt! Con có được gặp cô Phượng đến thăm, cũng như hiểu về hoàn cảnh của con là không còn thuận tiện về đường dụng công Thiền Định, nên cô cũng e dè và giới thiệu cho con biết về pháp môn “Thanh Tịnh Thiền” của Như Lai dạy: Cho chúng sinh tu tập để giác ngộ, giải thoát và cũng rất tiện cho những người tu tập bằng tâm, không cần dụng công mà kết quả thì rất nhanh và trước mắt!

Kính thưa quý vị! Khi con đọc qua mấy quyển sách Thiền tông mà cô Phượng đã gửi, lòng con rất đổi vui mừng là một pháp môn Phật trong dòng “Bí mật Thiền Tông” qua các đời tổ sư đã trải qua trong cuộc đời của con và qua sự diễn giải của ngài Chánh Huệ Phong và sự biên soạn lại của Ngài Nguyễn Nhân đã sáng tỏ trong con. Một phương pháp bất khả tư nghì, giải thoát hiện tiền là trong tánh “Thấy, Biết” của mình và hằng tri trong sự thanh tịnh thì ngay lúc đó chính là chủ nhân hay bản lai diện mục của ta. Mà cũng từ đó, mình sẽ nhận ra đâu là ý thức vật lý và cũng từ đó: đâu là thất tình lục dục hay 16 thứ trần lao đang khuấy động trong mình và nhờ đó mình sẽ nhận ra: Chính mình sẽ giải thoát cho mình vì ngoài thanh tịnh đều là chúng sinh cả.

Kính thưa quý vị! Hạnh phúc làm sao khi thấy một hoàn cảnh như con đây, tuổi đã về chiều mà đường giải thoát thì như mờ mịch, nhưng nay được gặp pháp môn “Thiền tông” làm cho con tự thấy niềm tin là đường giải thoát không còn xa nữa.

Con có đến nhà cậu Bảy Nhàn nhờ cậu xin chùa Thiền tông Tân Diệu cấp cho con một bằng Yếu chỉ Thiền tông số 1415 ngày 17/8/2014 tính đến nay đã hơn 1 năm.

Nay con nhờ cháu Nguyễn Thị Bích Phượng nhắc nhở, động viên và khuyến khích con đã cố gắng làm được bài kệ 38 câu, viết một lá thơ để nói lên sự ngộ thiền của con. Sau đây là bài kệ 38 câu của con:

Xế chiều tuổi đã tám hai
Ngổn ngang tâm sự thương đời lầm than!
Vì một nỗi thương đàn con dại
Lại một thân bao bọc dưỡng nuôi

Chưa chi tuổi đã chín mùi
Vóc già nay cũng đến kỳ phai sương
Rồi lại thấy con đường sinh tử
Luôn trực chờ, gọi rước hồn đi!

Cho nên quyết chí mọi khi
Cắt đường lục đạo, trở về nhà xưa
Nhờ pháp không dụng công thiền định
Hai mốt năm thọ ẩm trường chay

Và nay Phật lại an bày
Cháu Phượng gặp lại, sách Thiền gửi trao
Thật quý quá lòng không tả xiết
Sách Phật ban giải thoát ngày đêm

“Tịnh Thanh” rốt ráo thế này
Tính “Thấy Giác Biết” chỗ này quê xưa!
Nhờ nơi đó phân ra vật lý
Thoát mê lầm ích kỷ nhỏ nhen

Từ đây “thôi” hết chê khen
“Dứt” ngay ham muốn não phiền thế gian
“Dừng” ngay lại là danh cùng lợi
Trói buộc ràng tự bấy đời nay

Rồi đây đứng dậy an bài
Con đường Thanh Tịnh ngày ngày an vui
Thật không hổ là môn “Kiến Tánh”
Thiền “Như Lai” tỏ ngõ rộng sâu

Chúng sanh dù khắp đâu đâu
Dụng ngay Thanh Tịnh pháp mầu hiển thông
Lại lần nữa con xin nguyện hứa
Tu Thanh Tịnh mật sửa lòng con

Pháp duyên nguyện sẽ lo tròn
Kính Ngài: Chánh Huệ, kính Ngài: Nguyễn Nhân
Cùng tất cả chư môn Huynh đệ
Dìu dắt nhau về chốn không hai

Là nơi vốn đã an bày
“Bể Tánh Thanh Tịnh” là miền quê xưa.

Con nhờ cậu Bảy Nhàn chuyển lá thư này lên chùa Thiền tông Tân Diệu để nói lên sự giác ngộ của con, để con an tâm tu tập trong lúc tuổi già bóng xế.

Con xin gửi đến quý vị lòng tri ân và trân trọng.

Cà Mau, ngày 07 tháng 12 năm 2015

Phật tử

Trần Thị Trung ký tên