Tin nổi bật

Lời cám ơn của ông Từ Quốc Công (1955), Bordeux – Pháp

Ông Từ Quốc Công, sanh năm 1955 (55 tuổi), tại quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Cư ngụ tại thành phố Bordeux, nước Pháp. Có viết thơ như sau:
Bordeux, ngày 10 tháng 9 năm 2009.
Kính gởi tác giả Nguyễn Nhân.
Tôi tên là Từ Quốc Công. Nghề nghiệp: Luật sư, cư ngụ tại thành phố Bordeux, miền Nam nước Pháp. Tình cờ tôi đọc trên Website báo Tuổi Trẻ thấy tác giả có giới thiệu 4 quyển sách nói về các môn thiền học, tôi nhờ người nhà mua gởi qua. Tôi đọc, nghe lời lẽ trong sách viết hết sức là thực tế, cũng có thể nói là rất khoa học. Tánh tò mò, tôi liền hành theo những gì mà tác giả nói cách tu Thiền tông Nhà Phật. Tôi hành thiền, tâm thanh tịnh, rỗng lặng và hằng biết, chỉ mới 3 ngày. Mười giờ đêm ngày thứ ba tôi hành thiền, bỗng tâm tôi đột nhiên sáng lên, còn thân thể tôi nghe an vui kỳ lạ lắm mà từ trước đến nay chưa hề cảm nhận được.
Tôi mới tìm lại đoạn sách mà tác giả viết về phần “Ngộ tánh”. Kiểm tra lại, thực sự lúc hành thiền, tôi cảm nhận đúng như lời tác giả đã ghi trong sách. Không phải là người tu theo đạo Phật mà tôi đã cảm nhận được như vậy.
Nhận ra chỗ đặc biệt này, không biết nói với ai. Tôi nhớ đến tác giả, nên viết thơ này. Trước, trình bày chỗ cảm nhận của tôi. Sau, nhờ tác giả trình lại với vị Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu, coi sự cảm nhận của tôi thuộc về loại gì?
Sau đây tôi xin trình bài thơ về sự cảm nhận của tôi, xin tác giả vui lòng giúp tôi, thành thật biết ơn:
Xưa nay tôi nguyện, tôi cầu
Ngày, đêm, sáng, tối, lúc cầu, lúc xin
Thân tâm mỏi mệt nhức mình
Chẳng thấy gì lạ chẳng linh chút nào.
Thiền tông đọc trước đọc sau
Tâm tánh yên lặng dâng trào huyền linh
Tự mình hiểu biết nơi mình
Tâm kia phát sáng tự mình biết thôi.
Không ai kiểm chứng lời tôi
Mong nhờ tác giả trình tôi với Thầy
Cớ sao tôi được như vầy?
Mong được vị Thầy chỉ rõ cho tôi.
Vì tôi hiện ở xa xôi
Mong nhờ tác giả vì tôi hỏi giùm
Ơn này tôi nguyện trọn mang
Phật tánh hiển lộ vô vàn biết ơn.

Bài thơ 20 câu lục bát này, chúng tôi có trình với vị Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu. Được vị Trưởng ban xác nhận là ông Từ Quốc Công đã giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” và đạt được luôn cả “Bí mật Thiền tông”. Trưởng ban có nói với chúng tôi, là ông Từ Quốc Công gởi cho Trưởng ban 1 tấm ảnh 4×6, ghi ngày, tháng, năm sanh, nơi sanh và địa chỉ chính xác, để cấp giấy chứng nhận giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” và cấp giấy chứng nhận đã đạt được “Bí mật Thiền tông” của ông, và chính thức truyền “Bí mật Thiền tông” cho ông.
Trưởng ban có nói thêm:
– Ông Từ Quốc Công không phải là người tu theo đạo Phật, nhưng ông lại có duyên lớn với đạo Phật, nên khi ông xem sách và hành thiền thanh tịnh của Đức Phật dạy, ông đã giác ngộ rất sâu như vậy, thật là hiếm có.
Chúng tôi là người viết những lời do vị Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu nói, giúp cho những người khác giác ngộ chỗ sâu mầu của Đức Phật dạy, chúng tôi cũng thấy rất vui. Sự việc, chúng tôi báo liền với ông Từ Quốc Công. Ông Từ Quốc Công hết sức vui mừng cám ơn Trưởng ban và cả chúng tôi nữa.