Tin nổi bật

Những câu hỏi tuyệt cao

Vì sao sâu chuỗi niệm Phật lại có 108 hạt?

Thầy giáo Trần Trọng Kiên, sanh năm 1950 (60 tuổi), tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Cư ngụ tại quận 6, TP.HCM, hỏi 2 câu: Một: Ly tứ cú, tuyệt bách phi là gì? Hai: Núi Tu Di là núi nào? Trưởng ban tra lời: Một: Ly tứ cú: – Ly là lìa, tứ là bốn, cú là câu. …

Xem tiếp

Những vị Phật và Tổ có phải trả nghiệp không?

Còn một thắc mắc nữa đã từ lâu mà chúng tôi chưa có dịp hỏi ở những nơi khác, nay đem hỏi luôn vị đại diện chùa Thiền Tông Tân Diệu: – Thưa quý thầy, như vậy những vị tu hành được thành Tổ, thành Phật có phải trả nghiệp không? Vị đại diện chùa vui vẻ đáp: – Để …

Xem tiếp

Ôi! Tám muôn bốn ngàn pháp môn. Thưa thầy, chúng tôi giờ đã hiểu!

Chúng tôi là những vị trong đoàn viếng chùa Thiền tông Tân Diệu nhân mùa xuân 2015, xin hỏi vị đại diện chùa một thắc mắc như sau: – Theo như chúng tôi hiểu, người có Công Đức thật nhiều rồi thì khi bỏ xác thân tứ đại này thì mặc sức vượt qua cửa “Hải triều Dương” để trở …

Xem tiếp

Tiêu chuẩn của một Thiền sư thứ thiệt

Cụ bà Nguyễn Thị Lan, sanh năm 1920 (90 tuổi), tại huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cư ngụ tại thị xã Bà Rịa, hỏi: – Thiền sư Trí Khải, có dạy pháp tu “Lục Diệu Pháp Môn”, hiện nay cho là cao nhất, sao nói pháp môn “Thiền tông” là cao nhất? Trưởng ban trả lời: – …

Xem tiếp

Bạch Phật: chúng con đã hiểu rõ ẩn ý của Ngài…

Ngài Phú Lâu Na đầy đủ lễ nghi, thưa hỏi Đức Phật: – Kính bạch Đức Thế Tôn: Trước đây Đức Thế Tôn có dạy: Ai muốn hưởng sung sướng, muốn nhìn cảnh đẹp hãy niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để về nước ấy ở, vì nước Đức Phật A Di Đà có đầy đủ tiện nghi và …

Xem tiếp

Tôi tu Niệm Phật chánh định Tam Muội đã 20 năm …

Thầy Thích Phổ Chẫm hỏi: – Tôi tu niệm Phật tam muội (chánh định) hơn 20 năm. Hiện giờ khi tôi ngồi niệm Phật A Di Đà, độ một hay hai phút, tôi thấy hình ảnh Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mặt tôi, trước lờ mờ, sau dần dần sáng rực, trùm khắp phòng tôi đang ngồi …

Xem tiếp

Bạch Thầy: Con đang học Tứ Quả Thinh Văn!

Thầy Thích Phổ Quang hỏi: – Tôi sang nước ngoài học tu thiền được một năm, hiện giờ tôi ngồi thiền dùng vật màu đỏ để trước mặt, quán độ hai phút, cả phòng tôi ngồi đều đỏ rực, tôi rất vui thích. Vậy xin hỏi : Câu 1: Tu theo Thiền tông, khi hành thiền có được như vậy …

Xem tiếp

Chuyện Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh!

Ông Trần Quốc An  hỏi vị Trưởng Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu: – Tôi nhìn thấy trong tủ kinh của chùa có cuốn “Những Chuyện Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh”. Tôi có vài thắc mắc như sau, xin Trưởng ban giải thích giùm, tôi vô cùng cảm ơn: Thắc mắc một: Tu niệm Phật thấy Đức …

Xem tiếp

Vô Nhãn, Vô Nhĩ, Vô Tỉ, Vô Thiệt, Vô Ý …

Ông Lê Phan Quốc, sanh năm 1949, tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Ca Mau. Cư ngụ tại đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP. HCM, hỏi hai câu trong Bát Nhã Tâm Kinh: Câu 1: Vô nhãn, vô nhĩ, vô tỷ, vô thiệt, vô thân, vô ý. Con người ai ai cũng có các thứ trên, sao lại …

Xem tiếp

Niệm Phật sao cho đúng với Chánh Pháp?

Ông Trần An Quốc, sanh năm 1961 (59 tuổi), tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Cư ngụ tại quận Ba, TP.HCM, hỏi 3 câu: Câu 1: Theo tôi được biết, ở thế giới này, người tu theo đạo Phật dễ thành tựu nhất là tu pháp môn Tịnh Độ, còn tu theo Thiền tông ít có người hiểu nên …

Xem tiếp