Tin nổi bật

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 16/02/2020

Thưa quý độc giả và Phật tử,

Ngày Chủ Nhật 16-02-2020 vừa qua, tại Thiền tông Thất chùa Thiền tông Tân Diệu, soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời cho 5 vị Phật tử có thắc mắc về đạo Phật Thiền tông nói riêng và đạo Phật nói chung. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử: