Tin nổi bật

Lời phản bác của Tiến sỹ Lương Quốc Cang – tỉnh Tây Ninh.

Tiến sỹ vật lý Lương Quốc Cang, sanh năm 1943, tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Cư ngụ tại phường Phú Mỹ quận 7, TP. Hồ Chí Minh, có hỏi 2 câu như sau:

1- Thầy tôi là …, dạy pháp môn Thiền tông có bài bản rõ ràng, Người ngồi thiền nhập định và nhận ra được ý sâu mầu của Pháp môn Thiền tông học này, tức có nguồn gốc của nó rõ ràng. Còn Trưởng ban ở đây dạy pháp môn Thiền tông học này, Trưởng ban tu và học với ai xin cho biết?

2- Nguyên tắc tu theo đạo Phật, nếu vị nào giác ngộ được đạo phải tập trung đông người lại để nói cho nhiều người cùng biết, cớ sao Trưởng ban chỉ tiếp xúc rất hạn chế, có phải Trưởng ban sợ người hiểu Thiền tông học đến vạch trần cái lừa phỉnh của Trưởng ban không?

Hai câu hỏi của Tiến sỹ vật lý Lương Quốc Cang, làm những người có mặt ai ai cũng lo cho vị Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu khó trả lời trôi được!

Vậy, chúng ta hãy nghe Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời như thế nào?

Trưởng ban trả lời:

Câu 1: Có lẽ Tiến sỹ chưa đọc kỹ những lời viết trong sách của tác giả Nguyễn Nhân, xin Tiến sỹ về đọc kỹ lại tự nhiên Tiến sỹ biết chúng tôi nói pháp môn Thiền tông học này do đâu mà chúng tôi biết, xin nói rõ cho Tiến sỹ hiểu, pháp môn Thiền tông học này có nguồn gốc rất rõ ràng, chứ không phải không có nguồn gốc.

Câu 2: Chúng tôi biết, Thầy của Tiến sỹ dạy pháp môn Thiền tông học này rất nhiều người đến nghe, nhưng tất cả những người đến nghe, chỉ nghe xong rồi ra về, chưa ai giác ngộ lời Đức Phật dạy cả.

Vì sao các vị ấy không giác ngộ?

Vì họ không biết Thiền tông là gì và tu làm sao? Những người đến nghe này họ có 2 cái lỗi:

1- Nghe vị Thầy nào có tiếng họ tìm đến nghe để khoe mình được tiếp xúc với vị Thầy ấy.

2- Không chịu tìm hiểu tu gì giải thoát, tu gì còn luân hồi!

Vì 2 lý do nêu trên, những người tu theo đạo Phật một thời gian dài 2 chữ “Giác Ngộ” còn chưa biết, thì làm sao hiểu ẩn ý sâu mầu của Đức Phật dạy được.

Còn Tiến sỹ nói chúng tôi lừa người, câu này Tiến sỹ đã sử dụng sai dấu rồi, mà Tiến sỹ phải nói là chúng tôi lựa người mới phải.

Vì sao?

Vì pháp môn Thiền tông học là pháp môn cực Dương, tức giúp cho những ai thực hiện kiên trì sẽ được giải thoát, nên không tập trung đông người được, nếu chúng tôi tập trung đông người lại, là chúng tôi có ý muốn cho họ cúng tiền, đồng nghĩa chúng tôi lừa người để kiếm tiền.

Chúng tôi xin tặng Tiến sỹ 4 câu kệ mà Đức Phật dạy trong Huyền ký của Ngài như sau:

Tu thiền quán tưởng hay cầu

Khi được thành tựu chôn sâu xuống mồ!

Thấy tiền mà cố nhận vô

Nhận vô thật nhiều là “đồ” ham mê!

Tiến sỹ Lương Quốc Cang nghe một loạt trả lời và 4 câu kệ của Trưởng ban, Tiến sỹ có lời hối lỗi như sau:

– Ban đầu chúng tôi dùng cái đầu vật lý của mình để đánh giá Trưởng ban. Nay chúng tôi nghe Trưởng ban trả lời thật là thuận lý. Vậy, chúng tôi xin hối lỗi, xin Trưởng ban bỏ qua cho, xin thành thật cám ơn.

Trích quyển “Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát” – tác giả Nguyễn Nhân.