Tin nổi bật

3. Bài kệ ngộ Thiền của Thiền sư Thích Phổ Chánh, Hà Nội

Thiền sư Thích Phổ Chánh, sanh năm 1946, tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Cư ngụ tại quận Đống Đa, Hà Nội, khi ngộ thiền, thiền sư có viết kệ dài 72 câu:

       Sanh ra tại đất Hoa Lư
Lớn lên tôi lại thích làm thiền sư
       Học với vị Thầy có tiếng
Thầy tôi dạy bảo, cứ phải suy tư.

       Suy vào yên lặng chỗ chân như
Cứ suy như vậy đừng ư theo trần
       Tâm cứ như vậy mà mần
Mười năm ngồi quán không lần ra chi.

       Vào nơi trang mạng một khi
Nhìn thấy báo Trẻ bán chi sách thiền
       Lòng tôi rất thích mua liền
Mua sách về đọc biết liền Thiền tông.

       Từ  đó tâm lặng không mong
Không quán không tưởng nhận liền tánh Nghe
       Tánh Nghe, tánh Thấy là bè
Đưa người thanh tịnh về quê của mình.

       Tu thiền không phải lặng thinh
Để  tâm thanh tịnh nhưng mình phải Tri
       Khi được thuần thục tức thì
Tâm kia phát sáng tự mình biết thôi.

       Hiện tôi đang ở xa xôi
Muốn vào nơi ấy để tôi trình Thầy
       Hôm nay tôi được như vầy
Cũng nhờ Thầy dạy, bày đây tu thiền.

       Tôi nay hết đảo hết điên!
Vì biết Nguồn thiền của Phật Thích Ca
       Thì ra năm tháng đã qua
Dụng công tìm kiếm thật thì bỏ đi.

       Nay tôi nhận được thiền thì
Tâm tánh yên lặng được “Rơi về nguồn”
       Lệ tôi sao mãi cứ tuôn
Thì  ra đã nhận Nguồn thiền Thích Ca.

       Giờ đây tôi mới biết ra
Những ai ham muốn nhận ra Nguồn thiền
       Tôi xin chỉ rõ hết liền
Để  đền ân đức Nguồn thiền Thích Ca.

       Hôm nay tôi nguyện lòng xa
Mong ai cũng nhận được ra Nguồn thiền
       Để đời hết đảo hết điên!
Nhận được Nguồn thiền là hết trầm luân.

       Xưa kia Đức Phật bảo  “Dừng”
Vì  tôi không biết, không theo lời Ngài
       Hôm nay tại “Tiểu Linh Đài”
Nhìn thấy Huyền ký biết ngay tu thiền.

       Đời con hữu phước đại duyên
Nhờ có Nguồn thiền xuất phát nơi đây
       Tôi xin cám ơn vị Thầy
Bày nhiều phương tiện lại xây chùa thiền.

       Giúp cho thiên hạ hết điên!
Nhờ có Nguồn thiền của Phật Thích Ca
       Con xin kính lạy ơn Cha
Vì giúp con được vượt qua luân hồi.

       Đời con lớn phúc Phật ơi!
Làm sao đền đáp thiền thời tuyệt hay
Con xin kính nguyện lời này
Phổ đi thiền học của Thầy dạy con.

       Nhất quyết một tấm lòng son
Góp phần phổ biến thiền son Phật truyền
       Con xin giữ trọn lời nguyền
Nhất định Nguồn thiền chảy khắp mọi nơi.

       Con xin góp sức trọn đời
Để môn Thiền học đến nơi xứ người
       Nói rằng,  quê Việt tốt tươi
Dòng chảy Nguồn thiền của Phật Thích Ca.

       Đã vào đất Việt nở ra
Thiền tông chánh thức bừng ra nơi này
       Con xin kính lễ ơn Thầy
Thiền tông chánh thức tại đây lưu truyền.

       Những ai hữu phúc đại duyên
Xin nhận Nguồn thiền của Phật Thích Ca
       Tôi xin nhất  quyết chỉ ra
Hễ ai nhận được vượt qua luân hồi.