Tin nổi bật

7. Bài kệ ngộ Thiền của Kỹ sư Mạc Thiên Quân, Quận 1

Kỹ sư Mạc Thiên Quân, sinh năm 1937, tại Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Cư ngụ tại Q.1, Tp. HCM, khi ngộ thiền, kỹ sư có viết bài thơ dài 40 câu:

    Quê tôi bán đảo Hà Tiên
Phải qua sông Hậu phải ngang sông Tiền
    Nơi này là đất miền Duyên
Phù sa nước mặn của miền Kiên Giang.

    Chùa lớn chùa nhỏ vô vàn
Lớn nhất Tam Bảo kế là Phù Dung
    Nhìn ra biển lớn muôn trùng
Tô Châu đứng vững để canh giặc thù.

    Riêng tôi sao lại muốn tu
Mà phải thiền Tịnh không tu thiền gì
    Xem qua trên Mạng thấy ghi
Thiền tông khai mở ở thì phía Nam.

    Tôi nghe lòng lại rất ham
Mua sách về đọc thật tình tuyệt hay
    May mắn tôi gặp được Thầy
Thầy ấy dạy bảo, dứt dây luân hồi.

    Tâm mình thanh tịnh vậy thôi
Chú ý nhận thời, cái tánh hay Nghe
    Tiếp theo tánh Thấy là bè
Đưa người thanh tịnh về miền quê xưa.

    Tu thiền đừng chọn sớm trưa
Không quán không tưởng không ưa Niết bàn
    Chỉ cần bỏ chuyện Thế gian
Những chuyện phiền não không màng đến chi.

    Thực hiện như vậy một khi
Luân hồi nhiều kiếp tức thì dứt ngang
    Tâm phải được định thênh thang
“Rơi vào Bể tánh” hết đàng chuyển luân.

    Ông nên tập vậy cho thuần
Nhập vào cảnh giới các tầng Phật xưa
    Thiền tông không cần sớm trưa
Chỉ cần thanh tịnh là xưa của mình.

    Nhận được không phải lặng thinh
Nếu ai duyên lớn tự mình giúp ngay
    Chỗ này Lục Tổ bảo xài
Mình đã nhận được giúp ngay bạn hiền.

    Giúp cho thiên hạ hết điên!
Chỉ rõ Nguồn thiền của Phật Thích Ca
    Là ông đền đáp ơn ta
Giúp người mê muội vượt qua luân hồi.