Tin nổi bật

6. Bài kệ ngộ Thiền của ông Trịnh Vĩnh Bình, Tây Ninh

Cụ ông Trịnh Vĩnh Bình, sanh năm 1941, tại Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Cư ngụ tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, khi ngộ thiền, cụ có viết bài thơ dài 60 câu:

       Sáng ra tôi thích đánh đàn
Cầu mong chư Thánh nghe đàn của tôi
       Nhiều năm  làm vậy mà thôi
Đến lúc lớn tuổi tôi thôi khải đàn.

       Xuống đất thành phố lang thang
Mua báo về đọc an nhàn thảnh thơi
       Xem qua quảng cáo các nơi
Thấy có địa chỉ bán nơi sách thiền.

       Mua được nhiều sách đọc liền
Không ngờ người viết sách thiền quá hay
       Mon men tìm đến vị Thầy
Xin Thầy chỉ rõ tu thiền là sao?

       Thầy ấy chỉ rõ trước sau
Tâm tánh thanh tịnh nhớ hằng tánh Nghe
       Tánh Nghe tánh Thấy là bè
Đưa người thanh tịnh về quê của mình.

       Đừng lầm ngồi đó lặng thinh
Mà thấy cứ thấy tự mình biết thôi
       Đặc biệt đừng nghĩ xa xôi
Phải nhận chân thật ở nơi tâm mình.

       Vọng tưởng thoải mái cứ nhìn
Tánh Thấy chân thật cứ nhìn không theo
       Tu thiền đừng nhớ giàu nghèo
Cứ nhớ chân thật là đây cội nguồn.

       Tự nhiên đôi lệ lại tuôn
Chảy ra ướt má tôi nào có hay
       Trước mặt là một vị Thầy
Thầy ấy xác nhận, tôi đây ngộ thiền.

       Và nói tôi đã đủ duyên
Chính thức truyền thiền cấp giấy cho tôi
       Hôm nay tôi “Dứt” được rồi
Niết bàn thanh tịnh ở nơi tâm mình.

       Từ đây tôi biết lặng thinh.
Không nhận sanh tử là đời bình yên
       Đến đây tôi hết não phiền
Niết bàn sanh tử không xiềng được tôi.

       Con quá đại phúc Phật ơi!
Cám ơn đất Hội có nơi dạy thiền
       Thiền tông tôi đã đủ duyên
Cám ơn Thầy dạy phổ thiền cho tôi.

       Tuy tôi ở tận xa xôi
May mắn về được nơi đây học thiền
       Nhận được là hết não phiền
Như vậy đủ phước hữu duyên nơi này.

       Lần nữa cám ơn vị Thầy
Lập nhiều phương tiện lại xây chùa thiền
       Giúp cho bao người hết phiền
Trong đó tôi được ngộ thiền rất sâu.

       Từ đây tôi hết nguyện cầu
Chính tâm thanh tịnh là câu tu thiền
       Giúp tôi hết khổ triền miên
Cũng nhờ Nguồn thiền của Phật Thích Ca.

       Dù ai ở gần ở xa
Qua Báo hay Mạng nhận ra Nguồn thiền
       Tức khắc hết đảo hết điên!
Nhận được bí huyền của Mạch Thiền tông.

       Chánh pháp nhãn tạng trong lòng
Niết bàn vi diệu không mong bên ngoài
       Con xin cám ơn quí Ngài
Tâm mình thanh tịnh dứt ngay luân hồi.