Tin nổi bật

4. Bài kệ ngộ Thiền của kỹ sư Đinh Thắng Vạn, Cần Thơ

Kỹ sư Đinh Thắng Vạn, sanh năm 1948, tại Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, cư ngụ tại Tp. Cần Thơ, khi ngộ thiền, kỹ sư có viết thơ 56 câu:

       Quê tôi ở đất Hà Tiên
Có lăng Mạc Cửu có biền Mũi Nai
       Thạch Động là biểu tượng đài
Bình San Điệp Thúy ở ngay trong lòng.

       Đá Dựng đứng vững song song
Đông Hồ tọa lạc phía Đông mặt trời
       Thuở bé tôi thích rong chơi
Dạo qua các chùa để kiếm thiền tu.

       Tam  Bảo là chùa lâu đời
Kế đến Dung tự từ đời Mạc Thiên
       Ngày xưa Thiên Tích dựng lên
Cho bà Xuân Tự vào đây tu thiền.

       Tôi nghe được vậy đến liền
Hỏi cách tu thiền của Phật Thích Ca
       Tất  cả những vị hỏi  qua
Không ai  biết được Thích Ca dạy thiền.

       May mắn trên Mạng nói riêng
Thiền tông khai mở ở miền phía Nam
       Tôi nghe thật sự rất ham
Gởi tiền chỗ bán để làm lòng tin.

       Nhận được tôi rất vui mừng
Đọc liền các sách chưa từng thấy đâu
       Bỗng nhiên tôi hết khổ sầu
Vì  thiền có được tánh mầu an vui.

       Nhưng tôi lại bị ngậm ngùi!
Liền hỏi tác giả cớ sao tôi vầy?
       Tác giả  nói rõ chuyện này
Vì  ông, nhận được tánh nầy huyền linh.

       Ông nên giữ lấy một mình
Không nói ai biết là mình nhận ra
       Vì đây lời dạy Thích Ca
Hai lăm thế kỷ hiện ra  “Đất Rồng”.

       Ông nay đã được thong dong
Luân hồi nhiều kiếp đời này đã xong
       Chánh pháp nhãn tạng trong lòng
Niết bàn vi diệu ông xong đời này.

       Tôi xin cám ơn vị Thầy
Bày nhiều phương tiện tôi đây ngộ thiền
       Hiện nay tôi hết đảo điên!
Nhận được Nguồn thiền của Phật Thích Ca.

       Nhiều năm nhiều tháng trãi qua
Dụng công quán tưởng thì ra không cần
       Hôm nay tôi chỉ  biết “Dừng”
Là tâm thanh tịnh lại bừng trong tim.

       Hiện nay thật sự bình yên
Giáo pháp Nguồn thiền của Phật Thích Ca
       Vì tôi nay đã nhận ra
Luân hồi sanh tử lánh xa tôi rồi.

       Đời con đại phúc Phật  ơi!
Luân hồi nhiều kiếp dứt rồi tại đây
       Tôi xin cám ơn vị Thầy
Trọn đời hết kiếp việc này không quên.

       Tôi xin kính bạch ơn trên
Chứng lòng đệ  tử rất hên trên đời
       Tôi  nay dứt được luân hồi
Cũng nhờ thiền học ở nơi quê mình.