Tin nổi bật

2. Bài kệ ngộ Thiền của anh Nguyễn Văn Nghĩa, Bình Chánh

Anh Nguyễn Văn Nghĩa, sanh năm 1967, tại Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cư ngụ tại C9/4A, khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. HCM. Khi ngộ thiền, anh có làm kệ 24 câu và 40 câu thơ tạ ơn Đức Lục Tổ Huệ Năng như sau:

       Thiền tông chảy đến  “Đất Rồng”
Cho người duyên lớn thôi mong tìm cầu
       Nhờ Thầy dạy lại rất sâu
Con nay biết rõ chân tâm nhiệm mầu.

       Phật, Tổ đã chỉ từ lâu
Trực nhận bổn tánh lo âu không còn
       Vạn năm tìm kiếm mỏi mòn
Nhìn thấy sen nở lòng con thầm mừng.

       Vâng lời Đức Phật bảo dừng
Hoa Thiền thanh tịnh nở bừng trong tim
       Mười phương chư Phật trợ duyên
Con nguyền chung sức mãi truyền không thôi.

       Hôm nay con đến nơi này
Kính lạy ba lạy nhờ Thầy chứng minh
       Hoa sen con nhận nơi tình
Môn thiền Thanh tịnh không xin không cầu.

       Lời Ngài chỉ dạy từ lâu
Thấy, Nghe thanh tịnh còn đâu luân hồi
       Con nay đã nhận được rồi
Tánh Biết thanh tịnh con “Thôi” mong tìm.

       Xin Thầy yên dạ ngủ yên
Chúng con nguyện mãi truyền thêm nhiều người
       Cho ai cũng được mỉm cười
Thiền tông khai mở chờ người hữu duyên.

       Tạ ơn Đức Lục Tổ:

       Ngài là Tổ thứ ba ba
Kinh Ngài ngộ được chính là Kim Cang
       Khi đi bán củi bên đàng
Tìm đến Ngũ Tổ ở làng Hoàng Mai.

       Thầy bảo giã gạo đạp chày
Đạp hơn tám tháng chỉ bày Thiền tông
       Nhận ra Phật tánh trong lòng
Thầy trao Y, Pháp qua sông nối dòng.

       Trải bao khó nhọc long đong
Cuối cùng nghiệp chướng của Ngài cũng xong
       Ngài đem chánh pháp Thiền tông
Truyền đi khắp chốn, nối dòng Như Lai.

       Nhiều người ngộ được pháp này
Nhận ra thanh tịnh, tánh Thầy truyền cho
       Trong lòng, hết khổ, hết lo
Để tâm thanh tịnh, không cho vui buồn!

       Khi Ngài từ giã về nguồn
Rất nhiều đệ tử, lòng buồn lệ tuôn!
       Chỉ Ngài Thần Hội là luôn
Khen, chê bất động, vui, buồn không sanh.

       Khi xưa, Phật nói rõ rành
Thiền tông Tổ dạy, thiền Thanh Phật truyền
       Chúng con nay đã đủ duyên
Nhận mạch nguồn Thiền của Phật Thích Ca.

       Thấy, Nghe, thanh tịnh, ngộ ra
Lời Ngài chỉ dạy bỏ xa mê lầm
       Tu mà chẳng biết bổn tâm
Tu hành vô ích, vẫn trầm, vẫn luân!

       Vâng lời Phật, Tổ chỉ “Dừng”
Tự tánh thanh tịnh, lòng mừng, tâm an
       Ngộ nơi kinh Pháp Bảo Đàn
Chúng con nay đã bình an nhẹ nhàng.

       Đến chùa Tân Diệu, Long An
Lạy Tổ ba lạy, muôn ngàn biết ơn
       Chúng con chẳng nguyện gì hơn
Lập,  bày phương tiện, đền ơn trao truyền.

       Chúng con phổ biến khắp miền
Những ai đại phúc, nhận liền Thiền tông
       Chúng con xin nguyện và mong
Nhiều người giác ngộ đạo thiền như con.