Tin nổi bật

10. Bài kệ ngộ Thiền của kỹ sư Lê Trọng Khanh, Vũng Tàu

Kỹ sư cơ  khí Lê Trọng Khanh, sinh năm 1945, tại xã Điều Hòa, Tp. Mỹ Tho, cư ngụ tại Tp. Vũng Tàu. Khi ngộ thiền, kỹ sư có viết bài thơ dài 72 câu:

    Ô Cấp là biển Vũng Tàu
Chùa chiền lớn nhỏ cái nào cũng xinh
    Ở trên núi Lớn chùa linh
Các Thầy dạy bảo, không nào hơn đây.

    Chúng tôi có hỏi chỗ này
Tu thiền Thanh tịnh là sao hỡi Thầy?
    Quí Thầy mời gọi vô đây
Muốn tu Thanh tịnh thì Thầy chỉ cho.

    Chân trái chân phải xếp co
Định tâm quán tưởng đừng cho vọng trần
    Quí vị như vậy mà mần
Khi được thuần thục Phật lần hiện ra.

    Phải nghe lời dạy của ta
Tu được như vậy không sa luân hồi
    Chúng tôi hành mãi không thôi
Ba năm sáu tháng cứ ngồi lặng yên.

    Bỗng nhiên tôi gặp láng giềng
Bạn ấy hỏi tu thiền là tu sao?
    Tình thật tôi nói trước sau
Vị Thầy trên núi chỉ tôi ngồi thiền.

    Chân xếp tâm phải để yên
Tâm quán và tưởng không duyên luân hồi
    Bạn ấy, như vậy chết rồi!
Ngàn đời muôn kiếp luân hồi không tha!

    Tôi liền xin hỏi cho ra
Phải làm sao được vượt qua luân hồi?
    Ông đừng nghĩ chuyện xa xôi
Tôi tặng quyển sách ông ngồi đọc đi.

    Nếu có thắc mắc điều chi
Cứ gọi trực tiếp hỏi người viết văn
    Đọc qua tôi thấy hành văn
Rõ ràng tường tận chưa văn nào trùng.

    Tôi thấy lối viết lạ lùng
Dám bảo loại sách chưa từng viết ra
    Tôi đọc liên tục ngày ba
Bỗng tâm phát sáng nhận ra ánh thiền.

    Tôi liền điện thoại hỏi liền
Hỡi người viết sách sao thiền quá hay
    Người viết hỏi lại như vầy
Ông thấy thế nào mà lại nói hay?

    Tôi thưa người viết thế này:
Tâm tôi thanh tịnh Tánh thường hằng Tri
    Một tuần tâm sáng không nghì
Thấy như thác nước đổ thì mênh mông.

    Nhìn thẳng vào tận bên trong
Thấy rất huyền diệu không mong nói lời
    Người viết, như vậy phải rồi
Chính chỗ thanh tịnh là nơi cội nguồn.

    Vừa nghe được vậy lệ tuôn.
Văng ra những thứ không buồn không vui
    Tự nhiên tôi hết ngậm ngùi
Vì đã nếm được tuyệt mùi Thiền tông.

    Chánh pháp nhãn tạng trong lòng
Niết bàn vi diệu không mong tu thiền
    Chỉ cần cứ để tâm yên
Không cần ngồi thiền cho khổ tấm thân.

    Nhãn tạng cứ Thấy trắng trong
Không cho vẫn đục là xong tu thiền
    Hôm nay tôi hết đảo điên!
Cũng nhờ Nguồn thiền của Phật Thích Ca.

    Nhận được nhất quyết nói ra
Khi ai cần đến nói ra lời này
    Trước để cám ơn vị Thầy
Sau lại trả nghĩa lòng này mới yên.

    Tôi nguyền trước Đấng thiêng liêng
Nhất định nói Huyền của Phật Thích Ca
    Vì nay tôi đã nhận ra
Niết bàn sanh tử chỉ qua bóng trần.

    Tôi xin kính nguyện xa gần
Mong ai cũng nhận được phần như con
    Dù cho sông cạn núi mòn
Nhất quyết phải giữ lòng son còn hoài.