Tin nổi bật

5. Bài kệ ngộ Thiền của Thầy Thích Thiện Chơn, Buôn Ma Thuột

Thầy Thích Thiện Chơn, sanh năm 1951, tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, cư ngụ tại Tp. Buôn Ma Thuột, khi ngộ thiền Thầy có viết bài kệ 48 câu:

       Thầy tôi dạy pháp tu thiền
Phải ngồi yên lặng nhắm nghiền mắt đi
       Sổ tức hít thở mọi khi
Phải  quán và tưởng Phật thì chứng cho.

       Tu thiền đừng sợ đừng lo
Cứ vào Hoành Núi để cho mọi người
Không ai nhìn thấy chê cười
Cứ vái cứ lạy Phật ơi chứng giùm.

       Con nay nhất quyết một lòng
Phật tánh thanh tịnh phải tìm cho ra
       Ngày xưa Đức Phật nói ra
Ba năm tìm kiếm không ra chút nào!

       Bỗng nhiên xem Mạng rêu rao
Thiền tông khai mở ở vào “Tứ Linh”
       Tôi xem thấy vậy lặng thinh
Kiểm lại có phải tự mình thấy sai.

       Điện đi nói chuyện cả ngày
Địa chỉ thật sự ở ngay đất Thành
       Tôi đành lấy bạc để dành
Mua sách về đọc tự thành Thiền sư.

       Tâm tôi yên lặng như như
Không quán không tưởng y như Phật truyền
       Tôi nay đã đủ phước duyên
Nhận được Nguồn thiền của Phật Thích Ca.

       Năm tháng tôi học đã qua
Tất cả đều bỏ để ra luân hồi
       Đời con đại phúc Phật  ơi!
Luân hồi nhiều kiếp dứt rồi  nơi con.

       Thiền tông con nhận không còn
Dụng công tìm kiếm để mòn thân tôi
       Hôm nay tôi nhận được rồi
Sống với thức Biết luân hồi màng chi.

       Tâm tánh yên lặng tức thì
Niết bàn vi diệu tức thì hiện ra
       Cứ  nghe lời dạy Thích Ca
Trực nhận Phật tánh là ta ngộ thiền.

       Tức khắc hết não hết phiền
Luân hồi nhiều kiếp dứt liền không sai
       Trên đời có một không hai
Thiền tông khai mở ở ngay  “Đất Rồng”.

       Lòng con nay được thong dong
Cũng nhờ  “Đất Rồng” có “mọc” Thiền tông
       Con xin nguyện mãi trong lòng
Giúp người ham muốn ngộ xong môn thiền.