Tin nổi bật

VIDEO GIẢI ĐÁP

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 16/02/2020

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 16-02-2020 vừa qua, tại Thiền tông Thất chùa Thiền tông Tân Diệu, soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời cho 5 vị Phật tử có thắc mắc về đạo Phật Thiền tông nói riêng và đạo Phật nói chung. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý …

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 26/01/2020

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 26-01-2020 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử: MỤC LỤC GIẢI ĐÁP THIỀN TÔNG 26 THÁNG 1 NĂM …

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 19/01/2020

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 19-01-2020 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử:  

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 12/01/2020

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 12-01-2020 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử: GIẢI ĐÁP 12/01/2020 SÁNG  

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 05/01/2020

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 05-01-2020 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử: GIẢI ĐÁP 05/01/2020   

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 29/12/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 29-12-2019 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử: GIẢI ĐÁP 29/12/2019 SÁNG GIẢI ĐÁP 29/12/2019 CHIỀU  

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 22/12/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 22-12-2019 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử:    

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 08/12/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 08-12-2019 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử:  

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 01/12/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 01-12-2019 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử:    

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 24/11/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 24-11-2019 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử: GIẢI ĐÁP ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG – SÁNG P1 & P2 …

Xem tiếp