Tin nổi bật

Lời hay

Những lời hay này, được chúng tôi nghiên cứu, sưu tầm từ trong các kinh điển nhà Phật và bộ sách viết về Thiền tông học của tác giả Nguyễn Nhân, cũng như ghi lại các bài kệ từ các bảng đá nơi chùa Thiền tông Tân Diệu. Xin được chia sẻ:

 1. Lời dạy của Đức Phật Thích Ca

a. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành.

b. Các con, chớ có nấu cát mà muốn thành cơm!

 

 1. Trích bài kệ trình Đức Phật của 5 anh em Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu

Dụng công tìm kiếm Phật làm chi

Trực nhận chân Tâm, ngộ tức thì

Trần kia xao xuyến phải lìa bỏ

Tâm kia: Tịnh, sáng, nhận ngay đi!

 

 1. Trích bài kệ ngộ thiền của Tổ Ma-Ha-Ca-Diếp trình Đức Phật

Bao năm khổ hạnh con “thôi”

Sống với Tánh Thấy, luân hồi màng chi

Hoa sen con nhận tức thì

Niết Bàn thanh tịnh, tìm chi mệt người.

 

 1. Trích bài kệ trình Đức Phật về sự ngộ thiền của ông Tu-Bạt-Đà-La (còn gọi là cụ Thường Pháp Tín), người cuối cùng được Phật độ.

Tu hành khổ não nên thôi

Sống với Thức Biết luân hồi màng chi!

Phật Tánh trực nhận tức thì

Niết Bàn sanh tử nên thôi không tìm.

 

 1. Tổ Bồ Đề Đạt Ma lặp lại 4 câu của Đức Phật

Bất lập văn tự

Giáo ngoại biệt truyền

Trực chỉ nhân Tánh

Kiến Tánh thành Phật.

 

 1. Lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng trong kinh Pháp Bảo Đàn

a. Học pháp mà không biết bổn Tánh, học pháp vô ích!

b. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm.

 

 1. Trích bài kệ Thiền sư Thần Tán, độ ngược lại thầy của mình, gây chấn động lịch sử Trung Hoa. Trước đó, Thiền sư Thần Tán đã học nơi Tổ Bá Trượng và đạt được “Yếu chỉ Thiền tông”.

Tu thiền đừng chọn sớm trưa

Không ngồi, không đứng, không ưa Niết Bàn

Bỏ đi những chuyện thế gian

Tánh Thấy, “không Thấy”, chỗ xưa Phật truyền.

 

 1. Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy tu Thiền tông

Thiền tông như vậy mà tùy duyên

Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền

Trong nhà có báu, thôi tìm kiếm

Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền!

 

 1. Vị Tổ sáng lập chùa Thiền tông Tân Diệu – Sư bà Đức Thảo

Chánh pháp Nhãn tạng trong lòng

Niết Bàn vi diệu, hiện phồng nơi đây

Tiền Thầy, Thầy để gốc cây

Đến đời minh triết đem xây Phật đài.

 

 1. Thiền gia Chánh Huệ Phong nói:

Muốn tìm Phật Tánh hỏi người khôn

Người khôn không biết được Phật Tánh

Biết Phật Tánh là kẻ ngu đần

Kẻ ngu đần làm sao biết được Phật Tánh ?

 

 1. Tác giả Nguyễn Nhân nguyện hứa với vị Thầy trước

Xin Thầy yên dạ ngủ êm

Chúng con mãi nguyện, truyền thêm nhiều người

Cho ai cũng được mỉm cười

Thiền tông khai mở, chờ người hữu duyên

 

 1. Trích bài kệ “Ngộ Nhập Phật Tri Kiến” rất đặc biệt của ông Nguyễn Như Nhàn (sanh năm 1936), cư ngụ tại tỉnh Cà Mau, được khắc kỷ niệm tại bảng đá chùa Tân Diệu.

KHAI mở chân tâm, ngộ nhập thiền

THỊ hiện tâm không, rõ diệu huyền

NGỘ đạo lòng mình luôn tự tại

NHẬP vào “Bể Tánh thanh tịnh” yên

PHẬT Tánh nơi mình, nay nhận được

TRI ân Thầy, Tổ chỉ siêu nhiên

KIẾN Tánh vô tâm, nhận “Bảo” liền.

và tuyệt vời 4 câu thơ ngộ thiền, mang tên ông:

Nguyễn sĩ, tu hành đạo Thích Ca

Như nhiên thanh tịnh, rõ quê nhà

Nhàn cư cõi tục, tâm vô nhiễm

Tự độ mình xong, ta độ tha.

 

 1. Sưu tầm

a. Thiền tông không Ngồi, nhưng không có nghĩa là Không Thiền.

b. Ai cũng mũi dọc mày ngang

Lòng Phàm lòng Thánh, cách xa ngàn trùng!

c. Phật, Chúng sanh, Tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

 

 1. Lời dạy của Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Người chửi Như Lai, tội không nặng bằng người khinh chê pháp môn sâu mầu, mà Như Lai dạy nơi cõi Ta bà này!

 

Người sưu tầm

Hoàng Tịnh

Trích quyển “Chùa Thơ – Dấu ấn Như Lai Thanh tịnh Thiền” – tác giả Hoàng Tịnh.