Tin nổi bật

Niết Bàn của Chư Phật và Niết Bàn của A-La-Hán?

Ông Trương Thế An, sanh năm 1944, tại Gò Công, Tiền Giang. Cư ngụ tại đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP.HCM, hỏi 2 câu:

Câu 1: Xin Trưởng ban giải thích Niết bàn Thanh tịnh của Chư Phật và Niết bàn của những vị A La Hán khác biệt nhau chỗ nào?

Câu 2: Nhiệm vụ của người tu Thanh tịnh thiền, tu như thế nào?

Trưởng ban trả lời:

Câu 1:

– Chữ Niết bàn Thanh tịnh tự nhiên, là Niết bàn cấu tạo bằng điện từ Quang chỉ có trong Phật giới, cái Niết bàn thanh tịnh này, gọi là Niết bàn chân thật.

– Còn Niết bàn do con người sống nơi thế giới vật lý Âm Dương này, mà dụng công tu hành để được thành tựu. Đức Phật dạy: Niết bàn thanh tịnh này là Niết bàn tạm bợ, chỉ thích hợp với người thích dụng công để được. Người dụng công tu thiền này mà thành công, được gọi là “A La Hán”, tức thành tựu do người tu ép mà có. Đức Phật nói Niết bàn này, nếu đem so sánh với Niết bàn trong Bể tánh thanh tịnh, thì Niết bàn này chỉ bằng 1 giờ hay 1 ngày mà thôi. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Hóa thành dụ, đây được gọi là Niết bàn Hóa thành.

Xin trích từ lượt văn kinh Diệu Pháp Liên Hoa: Ví như có một kho tàng của báu, cách xa năm trăm do tuần đường nguy hiểm. Có một nhóm người đi tìm của báu. Họ được một người thông minh sáng suốt dẫn đường. Sau khi đi được hai phần ba đường, họ mỏi mệt, chán nản, sợ sệt, muốn quay trở về. Người dẫn đường thương xót, mới hóa ra một cái thành cho họ vào ở. Sau khi nghỉ ngơi an ổn, hết mệt mỏi, người dẫn đường mới cho biết thành này chỉ là nơi biến hóa để tạm nghỉ và khuyến khích họ tiếp tục đi đến kho báu không còn bao xa.

Đức Phật dạy rõ 2 Niết bàn này:

– Niết bàn nơi chư Phật sống, là Niết bàn cấu tạo bằng điện từ Quang, nên nó tự nhiên thanh tịnh vậy thôi,

– Còn Niết bàn của các vị A La Hán sinh sống, nó còn nằm trong thế giới luân chuyển của vật lý Âm Dương. Sở dĩ có Niết bàn này, là người tu sử dụng thân và tâm vật lý để dụng công tu hành, ép cho nó thành tựu thanh tịnh.

Như Lai đưa ra ví dụ như sau các ông sẽ hiểu rõ:

– Như ở thế giới này, không khí lúc nào cũng chuyển động, làm các ông bị lạnh, nên các ông phải dùng vải quấn chặt thân ông lại, để không bị gió chạm vào. Các ông phải kiềm giữ nó hoài, nếu các ông bỏ tấm vải ra, tức khắc các ông bị lạnh liền. Vì vậy, nên Như Lai nói Niết bàn này có thời gian ngắn.

Vì sao vậy?

– Vì thế giới này, là thế giới luân chuyển của vật lý Âm Dương, vì Âm Dương nên bị cuốn hút mới có nhân quả.

– Còn Niết bàn nơi Mười phương chư Phật sống, nó là tự nhiên thanh tịnh vĩnh cữu.

Câu 2: Người tu Thanh tịnh thiền có 5 căn bản chánh:

1- Làm việc gì chú ý việc đó, không tưởng tượng việc khác.

2- Lúc nào cũng tập cho tâm thanh tịnh.

3- Phải tìm hiểu rõ 2 phần sau:

a. Nơi Thế giới loài Người và trong 1 Tam giới này, là phải sống theo qui luật Vật lý Âm Dương , tức theo chu kỳ: Thành – Trụ – Hoại – Diệt, nên bắt buộc phải luân chuyển theo nó, không ai thoát ra ngoài được!

b. Nơi Bể tánh thanh tịnh, cũng gọi là Phật giới, là do điện từ Quang trùm khắp, tức không có đối đãi, vì vậy không bị luân hồi.

4- Phải biết rõ công thức giải thoát.

5- Phải biết tạo ra phương tiện để giải thoát.

Trích quyển “Những câu hỏi về Thiền tông quyển 1” – tác giả Nguyễn Nhân