Tin nổi bật

Làm sao để “độ” sư phụ của tôi?

Thầy Thích Chí Hiếu, sanh năm 1985 (25 tuổi) tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Cư ngự tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hỏi:
– Kính trưởng ban, tôi có đọc sách của tác giả Nguyễn Nhân. Có thể nói, Trưởng ban đã mở toan cánh cửa của đạo Phật để mọi người ai thích tìm hiểu hay tu hành giác ngộ giải thoát có phương cách thực hành. Hôm nay, tôi đã giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”, muốn đền đáp công ơn của sư phụ, nhưng không biết phải nói làm sao, vì mỗi lần mở miệng ra nói, sư phụ tôi đều chửi:
– Mày muốn tu thiền hả, coi chừng điên đó con! Tại sao mày không chịu niệm Phật? Có ai hơn Đức Phật không mà không chịu tu theo Ngài?
Hôm trước tôi đến đây, Trưởng ban có sát hạch về pháp môn Thiền tông học này, Trưởng ban xác nhận tôi đã giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”, nên Trưởng ban đã cấp giấy chứng nhận cho tôi. Cũng vì muốn đền đáp công ơn cho sư phụ, nên nay tôi đến đây xin Trưởng ban giải thích cho tôi 3 thắc mắc như sau, xin Trưởng ban giúp đở:
1- Lý do gì mà sư phụ tôi sợ tu thiền?
2- Sư phụ tôi nay đã 68 tuổi rồi, tại sao người tu theo Nhà Phật bị sai, mà không chịu tìm hiểu, học hỏi để sửa cho đúng? Hơn nữa, hiện giờ sư phụ tôi thường hay bị đau yếu?
3- Làm sao giúp cho sư phụ tôi hiểu được chánh pháp của Đức Phật dạy, để không còn bị trầm luân trong sanh tử nữa?
Kính xin Trưởng ban giải đđáp cho, thành thật cám ơn:
Trưởng ban trả lời:
– Câu hỏi này không thuộc phạm vi Thiền tông học, đáng lẽ ra, chúng tôi không trả lời; nhưng vì thầy quá tha thiết, cũng để quí vị có mặt tại đây hiểu thêm, chúng tôi xin trả lời như sau:
Con người có mặt trên thế giới này là do nhân quả từ nhiều đời nhiều kiếp. Do đó, ai có mặt nơi thế giới này phải biết các nguyên lý như dưới đây thì mới bớt phần đau khổ.
1- Mình phải tuân theo luật nhân quả mà mình đã tạo ra từ vô lượng kiếp đến nay.
2- Nếu biết mình bị nhân quả xấu, trước phải tìm hiểu cho thật kỹ luật nhân quả để chuyển hướng nó, không đi theo đường mê tối nữa.
3- Phải dùng cái đầu khoa học thực tế để sống; sống này có 2 phần:
A- Cho phần tinh thần.
B- Cho phần thể xác.
Nếu biết và làm như trên, thì tự nhiên sẽ có chuyển biến tốt; còn trái lại, tu theo đạo Phật mà không theo lời dạy của Đức Phật, thì chắc chắn phần xấu sẽ đến với mình!
1- Sao phải tuân theo nhân quả?
Vì Nhân quả là nguyên lý cố định nơi thế giới này. Chúng tôi xin đưa ví dụ nơi thế giới này thầy sẽ hiểu, như:
Thầy vai người khác 1 đồng, thì phải trả lại cho người ta 1 đồng, còn nếu thầy diện cách này, cách nọ, mà không trả, tức khắc, hoặc thời gian sau người cho vai sẽ có phản ứng, thì những hậu quả sau này, người vai phải lãnh đủ.
2- Nếu biết mình bị nhân quả xấu, giống như người ở thế gian này biết mình đang đi trên đường gồ ghề, thì mình phải lựa chỗ mà đi, chớ biết đường xấu mà còn đi ẩu nữa, thì tai nạn sẽ đến với mình!
3- Người sống nơi thế giới vật lý này, muốn làm bất cứ việc gì, cũng phải dùng cái đầu khoa học để làm, có nghĩa là phải kiểm chứng cho thật kỹ càng, chớ đừng đụng đâu làm đó, coi chừng cả đời làm chuyện uổng công phí sức, rồi bỏ đi thật là uổng!
A- Về tinh thần: Người tu theo đạo Phật, phải học cho thật hiểu, những lời cao sâu của Đức Phật dạy rồi mới tu.
Thứ nhất:
Người không biết ý cao sâu của đạo, mới nghe họ nói vài tiếng rồi nhào vô tu, hãy coi chừng lạc vào tà đạo lúc nào mà mình không hay biết.
Khi bị tà đạo vào trong tâm rồi, ai nói gì cũng không nghe.
Vì sao vậy?
– Vì đầu óc con người thuộc vật lý trần gian này, do bị lực hút của âm dương. âm thì quá mạnh, còn dương thì lại quá yếu. Do đó, những chuyện gì gợi đúng lòng tham lam hay sợ sệt của mình, thì mình nhào vô liền!
Đây là cái ngu dại của con người. Khi tâm người nào bị những thứ tà bậy đó dính vào rồi, khó mà gở ra được! Do đó, sư phụ thầy đã bị các thứ tà bậy dính vào, thầy có nói gì, sư phụ thầy cũng không nghe, trái lại còn chửi mắng thầy là phải!
Tại sao vậy?
Phần này thầy hãy xem kỹ lại lời dạy của Đức Phật về pháp môn thiền Thanh tịnh này tự nhiên thầy hiểu.
Tuy nhiên, thầy muốn giúp cho sư phụ mình tu theo chánh pháp của Như Lai dạy, chúng tôi xin góp một ý là, thầy nên noi theo gương của Thiền sư Thần Tán, có ngày nào đó sư phụ thầy sẽ bỏ tà đạo mà tu theo chánh đạo của Như Lai dạy.
B- Phần thể xác:
– Người tu theo Nhà Phật, bắt buộc phải hiểu nguyên lý vận hành của cơ thể con người bằng vật lý âm dương. Vì vậy, khi người lớn tuổi, nếu là người nam thì dương bị suy, còn người nữ thì âm bị kém. Do đó, phải biết ăn uống làm sao cho cơ thể được quân bình thì ít sanh ra bệnh tật, còn không biết, thì bệnh tật dễ phát sinh.
Ví dụ: Người ăn chay thuần túy, các món chay trung bình nghiêng về âm. Người ăn chay không biết nguyên lý này, lúc nào cũng đưa vào cơ thể mình những món âm, có khi còn cực âm nữa thì bệnh tật làm sao tránh khỏi được?
Trưởng ban nói tiếp:
– Thông thường, người tu lớn tuổi họ có cái chấp như sau:
1- Mình là sư phụ, sự hiểu biết của mình không ai bằng được.
2- Những suy nghĩ, hiểu biết của mình là hơn hết.
3- Lũ nhỏ phải quì lạy mình.
V.v…
Vì các lý do nêu trên, nên thầy không khi nào nói cho sư phụ thầy nghe được. Chi bằng, thầy phải dùng cái đầu khôn ngoan của thầy và tìm cách làm sư phụ thầy thức tỉnh là hay hơn hết.
Thầy Thích Chí Hiếu, nghe Trưởng ban giải thích một loạt, hết sức vui mừng cám ơn Trưởng ban. Những người có mặt cũng được hưởng phần kiến thức cao sâu Nhà Phật.