Tin nổi bật

06. Lường Văn Sơn: Con thấy Công Văn đó không có tính pháp lý!

Kính gửi Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu: 

Con là Lường Văn Sơn, ở Thái Nguyên.  Vừa qua, con có được biết BTS. GHPG liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ, có công văn gửi chùa Thiền tông Tân Diệu về việc:

  1. Ông Nguyễn Công Nhân không được tự xưng là “Viện chủ” chùa Tân Diệu.
  2. Sửa lại bảng hiệu chùa đúng theo danh bộ tự viện là chùa Tân Diệu.
  3. Dừng mọi hoạt động sinh hoạt tôn giáo gây bức xúc cho cộng đồng Phật giáo, như “giải đáp Thiền tông”, “truyền Thiền tông”, “cấp chứng chỉ Thiền tông”.
  4. Hiệu đính những quyển sách đã xuất bản do ông Nguyễn Nhân biên soạn để phù hợp với lời Phật dạy và Phật giáo Việt Nam; tháo gỡ những nội dung không phù hợp với Phật giáo trên website thientong.com và những video clip “giải đáp Thiền tông” đã tạo nên sự bức xúc trong cộng đồng Phật giáo. Những cá nhân, tổ chức khác lưu trữ và tiếp tục phổ biến những nội dung như điều 3 trên là bất hợp pháp.
  5. Mọi sinh hoạt tu học tại chùa Tân Diệu phải tuân thủ theo Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, luật Tín ngưỡng Tôn giáo. Đồng thời phải đăng ký sinh hoạt tôn giáo hằng năm theo quy định của Pháp luật hiện hành.
Theo chính kiến của cá nhân con thì công văn đó không có tính pháp lý theo hiến pháp và Pháp luật hay hiến chương của GHPG, cụ thể như: (Ông Nguyễn Công Nhân không được tự xưng là “Viện chủ” chùa Tân Diệu)… Tuy nhiên công văn không nêu lý do hay trích dẫn chùa thiền tông Tân Diệu đã vi phạm điều nào, khoản nào của pháp luật cũng như hiến chương của GHPG, kể cả 5 đề nghị trong công văn đó, hiện nay mọi công dân Việt Nam được sống và làm việc theo hiến pháp và Pháp luật, tự do tín ngưỡng, vậy con thấy công văn đó không có tính pháp lý.
Con đề nghị ban quản trị chùa thiền tông Tân Diệu gửi văn bản trả lời cho BTS GHPG, con cảm ơn ạ! 
 
Phật tử Lường Văn Sơn.