Tin nổi bật

05. Phật tử Nguyễn Hải Yến: Không truyền thiền nữa thì Phật tử chúng con làm sao về Phật giới?

Con xin chào thầy và Ban quản trị chùa thiền tông Tân Diệu,

Giờ thiền tông Tân Diệu không được truyền thiền nữa ạ?

Nếu không được truyền thiền nữa, Phật tử chúng con làm sao biết đường để trở về Phật giới ạ?

Phật tử Nguyễn Hải Yến.