Tin nổi bật

08. Phạm Hải Yến: Ngu si cứ lạy cứ cầu. Đem tiền đi cúng xin thầy cầu cho!

Kính gởi Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu,

Tôi là Phạm Hải Yến, cư ngụ tại Sydney, Úc Châu. Tôi có bài kệ 88 câu xin chia sẻ cùng quí độc giả Thiền tông. Xin cám ơn.

Bài kệ 88 câu:

Hôm nay mười sáu tháng năm
Hai ngàn mười tám là năm con cầy
Tôi đây sao thấy quá buồn
Buồn vì biết được nguồn tin của chùa

Của chùa Tân Diệu Long An
Bị giáo hội cấm không bàn thiền tông
Thiền tông là pháp chánh tông
Giúp người giải thoát nội trong đời nầy

Sao lại có chuyện như vầy
Thiền tông Tân Diệu nói sai chỗ nào
Giải thoát là đạo Thích Ca
Gọi là đạo Phật dạy ta thoát trần

Giáo hội là của đạo gì
Nếu nói đạo Phật là không đúng rồi!
Cho tôi đổi lại đạo trời
Đạo tiên, đạo người hay đạo cầu xin?

Mục đích Đức Phật ra đời
Dạy người thành Phật không thành cái chi
Thiền tông nói đúng ý Ngài
Sao lại cấm người phổ biến thiền tông?

Tội cho tác giả Nguyễn Nhân
Tự móc túi tiền bá truyền Phật ngôn
Nhiều người ngộ đạo Thế Tôn
Không còn mê tín không cầu không xin

Không còn làm chuyện linh tinh
Ai  cũng nhận thấy từ lâu tu mù
Từ khi tôi đọc sách ông
Thấy rất thuận lý không còn ngu si

Ngu si cứ lạy cứ cầu
Đem tiền đi cúng xin thầy cầu cho
Cầu cho cha mẹ anh em
Cho chồng, con được bình yên mọi bề

Cầu cho con được đi về
Về nơi nào đó không còn tử sanh
Bây giờ mới biết rõ rành
Nghiệp ai nấy chịu cầu chi mệt người

Tự mình tìm hiểu cho thông
Công thức giải thoát mới mong thoát trần
Vì là qui luật bất di
Bất di bất dịch không chừa một ai

Quí thầy cũng phải vậy thôi
Cũng bị luân hồi có thoát được đâu!
Vậy thì thầy giúp được gì
Có khi bị tội còn hơn người đời

Đàn na thí chủ khắp nơi
Nhận rồi phải trả đời nào mới xong
Thương cho người cứ ngống trông
Bày ra đủ chuyện để vay nợ đời

Thơ nầy tôi viết mấy lời
Gởi chùa Tân Diệu thiền tông đất Rồng
Gởi cho Phật tử thiền tông
Muốn về Phật giới xin đừng hoang mang

Cứ nhận Phật tánh rõ ràng
Đâu là chân thật tự mình biết ngay
Tội gì nghe chuyện thị phi
Ma Vương nó kéo mình đi luân hồi

Giáo hội tôi cũng nhắn lời
Đừng vì danh lợi cấm ông chủ chùa
Cái danh viện chủ thôi mà
Đâu phải tiến sĩ hay là kỹ sư

Sao mà chấp quá vậy ư
Cái quyền tín ngưỡng tự do mỗi người
Hơn nửa ông tự bỏ tiền
Tự móc túi tiền đâu có xin ai

Ông nói giáo pháp Như Lai
Có sai chỗ nào thì nói ông nghe
Ai nghe ông nói cứ nghe
Không thích thì cứ tự khoe pháp mình

Đó là cái luật công bình
Quyền gì giáo hội cấm ông Nhân nầy
Dù ông không phải thầy tu
Nhưng sự hiểu biết cao siêu hơn người

Ông nói thuận lý thuận tình
Có ai muốn đứng ra so với người
Công khai báo chí rõ ràng
Để cho thế giới biết đàng đúng sai

Nếu mà ông thật sự sai
Thì giáo hội cấm ông truyền thiền tông
Ngày xưa đức phật Thích Ca
Ngày ông giáo chủ ở nơi Ta Bà

Ngoại đạo có thật bao la
Đạo ngài, Ngài dạy, Ngài đâu cấm người
Ai thích thì cứ lại nghe
Không thích thì cứ đi theo đạo người

Vậy mà giáo hội thời nay
Mang danh giáo hội nhưng cùng phàm phu
Phàm phu học thức thế gian
Cái chỗ chân thật biết đàng hay không?

Sydney, Úc Châu,

Phạm Hải Yến.