Tin nổi bật

Bài Kệ 34 câu của Phật gia Châu Đạo Đức

BÀI KỆ 34 CÂU CỦA PHẬT GIA CHÂU ĐẠO ĐỨC: 

MINH SƯ HIỆN HỮU:

TÁM MƯƠI PHẬT NHẬP NIẾT BÀN
TÁM MƯƠI HUYỀN KÝ THẦY MANG VÀO ĐỜI
CÔNG THỨC GIẢI THOÁT TUYỆT VỜI
THIỀN TÔNG TÂN DIỆU, PHỔ LỜI THÍCH CA.

THÍCH CA GIÁO CHỦ TA BÀ
DẠY CHO NHÂN LOẠI, VƯỢT RA LUÂN HỒI
CHÂN LÝ TỎA SÁNG KHẮP NƠI
TINH HOA ĐẠO PHẬT, RẠNG NGỜI TUYỆT LINH. 

THIỀN TÔNG XÉ TOẠC VÔ MINH
GIÚP NGƯỜI GIÁC NGỘ, VÔ SINH NIẾT BÀN
ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI THÊNH THANG
GIEO NHÂN CÔNG ĐỨC, THẲNG ĐÀNG VỀ QUÊ.

THẾ GIAN NGƯỜI LẮM U MÊ
CHỬI THẦY DẠY ĐẠO, TÀ MÊ HẠI NGƯỜI
TỪ BI, THẦY CHỈ MĨM CƯỜI
CHẤP PHÁP, CHẤP NGÃ, TÁNH NGƯỜI LÀ ĐÂY.

TUỔI GIÀ THẦY VẪN TRỒNG CÂY
HOA THIỀN THANH TỊNH, CẮT DÂY LUÂN HỒI
GAN THẦY TO LỚN HƠN TRỜI
LÀ NGƯỜI GIỮ LỬA, SÁNG NGỜI LÝ CHÂN.

KHUYÊN NGƯỜI THẦY CHỈ ÂN CẦN
BUÔNG ĐI CỐ CHẤP, THOÁT LẦN TỬ SANH
THIỀN TÔNG KHÔNG CÓ ĐUA TRANH
CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG, MỚI NHANH VỀ NGUỒN.

THẾ GIAN NÀO KHÁC VỞ TUỒNG
SANG, HÈN, SƯỚNG, KHỔ, MÃI TUÔN THEO TRẦN
CÔNG THẦY TRỌN VẸN MƯỜI PHẦN
GIÚP NGƯỜI GIÁC NGỘ, PHÁP THÂN RÕ TƯỜNG.

NGUYỄN NHÂN ĐÚNG BẬC PHI THƯỜNG
TỪ BI CỨU ĐỘ, CHỈ ĐƯỜNG VỀ QUÊ
KHUYÊN NGƯỜI PHẬT TỬ ĐỪNG MÊ
ÂM THANH, SẮC TƯỚNG, Ê  CHỀ TỬ SANH.

THẾ GIAN QUÝ NHẤT THIỀN THANH
NHƯ LAI THANH TỊNH, VÔ SANH NIẾT BÀN./.

NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
CANADA, NGÀY 02-07-2.018.

PHẬT GIA CHÂU ĐẠO ĐỨC, SINH NĂM 1.968.