Tin nổi bật

Hiện tượng Điển quang, mượn xác, vô vi, bề trên?

Anh Nguyễn B.Đ, sinh năm 1974. Cư ngụ tại Q.8 thành phố Hồ Chí Minh, hỏi Trưởng Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu như sau:

Kính thưa Trưởng Ban, những hiện tượng nhận “Điển Quang, mượn xác” để dạy chúng sanh tu hành, mà người ta thường dùng danh từ Vô vi, Bề trên, về dạy dỗ chúng sanh đời Mạt pháp này. Những việc đó Phật và Bồ Tát có làm như vậy không? Những hiện tượng đó ai làm ra? Thành phần nào trong Tam giới này làm? Xin Trưởng Ban vui lòng giải thích cho chúng tôi hiểu, xin cám ơn.

Trưởng Ban Đáp:

– Muốn hiểu hiện tượng: Điển Quang, Vô vi, Bề trên, Mượn xác, thì phải hiểu như sau:

Một – Điển Quang:

A- Trong Phật giới thì có điện từ Quang để làm sự sống cho Phật Tánh, chư Phật và công dụng cho nhiều thứ khác.

B- Trong Càn khôn Vũ trụ và Tam giới thì có điện từ Âm Dương: để bảo quản, luân chuyên, để Càn khôn Vũ trụ, Tam giới hay Thế giới này được tồn tại.

C- Điện từ Âm Dương có công dụng là phát ra ánh sáng, tức phát quang.

D- Còn ai đó nói sử dụng “Điển Quang” để dạy đạo. Vậy, vị đó là ai trong Tam giới này?

Xin Trả lời:

– Trong Tam giới có các loài: Trời, Tiên, không đến với loài Người được.

Vì sao vậy?

– Vì tần số điện từ Âm Dương của các loài này rất Dương, nên không vào thế giới loài người được. Như vậy, người mượn Điển Quang ấy là ai? Anh hãy tìm hiểu như dưới đây thì sẽ biết người ấy là ai?

Loài Thần, có thần thông, nên mượn ánh sáng “Điển Quang” này được. Nhưng những vị Thần không biết giác ngộ là gì, thì làm sao dạy đạo giải thoát cho loài người được.

Nhưng, những vị Thần làm cho loài người vui được, họ chỉ làm được như sau:

– Họ nương Điển Quang, gởi ít thần thông vào Điển Quang này, bủa vào thân của những người ham thích. Nhờ vậy, người này được an vui một thời gian ngắn rồi hết. Khi người nhận được an vui này, muốn có an vui tiếp thì phải làm 2 việc như sau:

1/- Lập bàn thờ, thờ vị Thần này.

2/- Ngày nào cũng cúng cho vị Thần này ăn.

Hai – Vô vi: Đây là biến chuyển của vật lý, nhiều người mượn sự biến chuyển của vật lý này nói với những người kém hiểu biết, để những người này tin là có Thần hay Thánh ban phước. Mục đích của những người này là, dụ người khờ đến cầu lạy để cúng tiền cho vị Thần hay vị Thánh này. Nhưng vị Thần hay Thánh này đâu có xài tiền, mà những người bịa ra đó họ xài. Biến chuyển vật lý nó là như vậy, chứ Vô vi cái gì. Danh từ Vô vi là nói với những người kém học thức, chứ nói với những vị có học vấn cao, họ cười cho.

Ba – Bề trên: Đây là “sản phẩm” của người có đầu óc khôn lanh lường gạt những người ngu khờ, cũng để kiếm tiền, chứ không ngoài gì khác.

Bốn – Mượn xác: Đây là chuyện của những “Ông Đạo” lừa người khờ khạo. Thậm chí, người tu theo đạo Giải thoát, mà còn không biết Giải thoát là gì, cũng vì ham danh mê tiền, xưng mình là “Thiền sư”, để dụ nhiều người đến lạy, họ cúng tiền cho xài.

Đệ tử chánh thống của Phật mà còn làm vậy, huống chi là người ngoài đời.

Nói tóm lại, loài người sống nơi thế giới này, là sống bằng vật chất. Vì vậy, họ nói và làm bất cứ thứ gì miễn là có tiền là được, còn chuyện giác ngộ và giải thoát không ai dám làm cả. Trừ khi người nào đó dám thực hiện giống như Thái tử Tất Đạt Đa ở nước Ấn Độ ngày xưa. Còn ở Việt Nam phải thực hiện như Đức vua Trần Nhân Tông, thì người này mới dám tuyên bố mình tu theo “Đạo Giác ngộ và Giải thoát”.

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.