Tin nổi bật

Vì sao Linh Sơn khi xưa, có trên 5000 người bỏ đi?

Kỹ sư Triệu Mạnh Trung, sanh năm 1952, tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Cư ngụ tại TP. Lile, nước Pháp, có bắt bẻ như sau:

– Chúng tôi tìm hiểu thật kỹ tất cả các pháp môn tu của Đức Phật dạy, nhưng tất cả trong các kinh, chúng tôi không thấy có kinh nào dạy pháp môn Thiền tông học này. Vậy, Trưởng ban lấy chứng cứ trong kinh nào mà dạy pháp môn tu Thiền tông học này, có phải Trưởng ban muốn lừa người chăng?

Trưởng ban trả lời:

– Kính thưa kỹ sư Triệu Mạnh Trung, Kỹ sư có đọc trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có câu:

— Nam mô Linh Sơn Hội thượng Phật không?

Kỹ sư Triệu Mạnh Trung trả lời:

– Chúng tôi có đọc và có nghe.

Trưởng ban hỏi:

– Vậy xin Kỹ sư giải thích giùm chúng tôi ý nghĩa câu này như thế nào?

Kỹ sư Triệu Mạnh Trung ngồi trầm ngâm một hồi lâu mà không trả lời, nên vị Trưởng ban nói:

– Chính câu này Đức Phật tuyên dạy pháp môn Thiền tông học đó.

Trưởng ban giải thích luôn:

– Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật, nếu giải thích thông thường như người ở thế giới này thì như sau:

– Thưa quí vị, hôm nay tại hội núi Linh Sơn này, Như Lai tuyên dạy pháp môn Thanh tịnh thiền, là để giúp cho những vị có mặt nơi pháp hội này, ai muốn thành Phật thì phải nghe cho thật rõ lời dạy của Như Lai.

Vì sao quí vị phải nghe cho thật rõ?

Vì pháp môn Thanh tịnh thiền này có 4 cái đặc như sau:

1- Phá sạch những mê lầm trong vật lý.

2- Quét sạch những chuyện huyền bí linh thiêng.

3- Dẹp bỏ tất cả những pháp môn mà từ trước đến nay Như Lai đã dạy.

4- Vị nào muốn thành Phật hãy ở lại nghe, còn vị nào sợ thành Phật hãy rời núi Linh Sơn này.

Vì sao Như Lai nói 4 ý trên?

Vì pháp môn Thanh tịnh thiền này là pháp môn dạy cho quí ông bà từ một người là phàm phu để trở thành một vị Phật, cho nên Như Lai mới dạy câu:

– Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật.

Tức Như Lai tuyên dạy pháp môn này để giúp cho quí ông bà được thành Phật!

Đức Phật vừa nói dứt 4 câu trên, tại hội của Ngài có trên 7.000 người, tức khắc liền bỏ đi trên 5.000 ngàn người, chỉ còn vỏn vẹn có 1.250 vị thôi. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật ví những kẻ bỏ đi là những “hạt lép”, còn những người ở lại là những “hạt chắc”.

Bốn câu Đức Phật tuyên dạy pháp môn Thanh tịnh thiền nói trên, là chúng tôi chứng minh cho Kỹ sư biết sự khởi đầu của pháp môn Thiền tông học này đó, chứ chúng tôi không phải lừa người để kiếm tiền.

Bo di

Hơn 5.000 “hạt lép” đã bỏ đi khi Như Lai tuyên dạy Thanh Tịnh Thiền (Ảnh: minh họa).

Trưởng ban lại nói tiếp:

– Chúng tôi xin nói thật rõ 4 điều mà chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi qui định:

Một: Vị nào có thắc mắc về pháp môn Thiền tông học này đến hỏi, chúng tôi xin tận tình chỉ cho là xong.

Hai: Chúng tôi không nhận của ai 1 đồng.

Ba: Vị nào nghe chúng tôi nói hay đọc sách mà hiểu pháp môn Thiền tông học này, nếu muốn cấp giấy chứng nhận giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”, chúng tôi xin cấp, không tốn 1 đồng nào.

Bốn: Còn vị nào nghe chúng tôi giảng hay đọc sách mà hiểu tột cùng của pháp môn Thiền tông học này, có làm kệ hoặc thơ nói đến chỗ đạt được thâm sâu của pháp môn này, nếu quí vị muốn chúng tôi cấp giấy chứng nhận đạt được “Bí mật Thiền tông”, chúng tôi sẽ cấp và làm lễ truyền thiền cho, quí vị sẽ được cung cấp tất cả những pháp yếu mà Như Lai đã dạy nơi thế giới này.

Chúng tôi xin lưu ý quí vị, tuy là một buổi lễ, nhưng quí vị cũng không phải tốn 1 đồng nào.

Kỹ sư Triệu Mạnh Trung nghe Trưởng ban giải đáp câu “đốn phá” của mình, Kỹ sư hết sức hổ thẹn và một lòng xin lỗi với Trưởng ban.

Trích quyển “Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát” – tác giả Nguyễn Nhân.