Tin nổi bật

Kinh – Kệ

4. Bài kệ ngộ Thiền của Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Quân, Hoa Kỳ

Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Quân, sinh năm 1938, tại H. Phù Cát, Bình Định, cư ngụ 2319, đường Overland, Tp. Indiana, Hoa Kỳ. Khi ngộ thiền, giáo sư có viết bài thơ 32 câu:     Muôn đời ngàn kiếp tìm cầu Linh Sơn tuyệt đỉnh nhiệm mầu mới hay     Hoa Liên Diệu Pháp nở bày Linh Sơn phát sáng …

Xem tiếp

3. Bài kệ ngộ Thiền của ông Trương Trọng Truyền, Kentucky – Hoa Kỳ

Ông Trương Trọng Truyền, sinh năm 1952, tại Châu Đốc, Long Xuyên, cư ngụ Tp. Tennessee, tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ. Khi ngộ thiền, ông có viết bài thơ 16 câu:     Vào chùa hỏi các pháp tu thiền Quí sư dạy bảo coi chừng điên!     Kệ kinh chuông mõ là đủ lắm Tu chi pháp ấy bị não phiền!     Mấy lần thưa …

Xem tiếp

2. Bài kệ ngộ Thiền của ông Lâm Trọng Kính, Canada

Ông Lâm Trọng Kính, sanh năm 1943, tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, cư ngụ tại Tp. Québec, Canada. Khi ngộ thiền ông có viết bài thơ 16 câu:       Tưởng rằng tánh Thấy ở xa Mong sao tánh Thấy hiện ra bên ngoài       Mỏi mong tìm kiếm suốt ngày Nào ngờ  tánh Thấy trước mày của  ta. …

Xem tiếp

1. Bài kệ ngộ Thiền của ông Nguyễn Thái Phiên, Hoa Kỳ

Ông Nguyễn Thái Phiên, sanh năm 1961, tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cư ngụ tại Tp. Springfield, bang Ilinois, Hoa Kỳ. Khi ngộ thiền, ông có viết bài thơ 16 câu:        Đạo Phật đơn giản lại cao sâu Nhiều năm tìm kiếm hoặc xin, cầu        Nay nghe tác giả phân tích rõ Nhận nghĩa Như Lai …

Xem tiếp

6. Bài kệ ngộ Thiền của Nhà văn Mai Ánh Dương, Ý

Nhà văn Mai Ánh Dương, sanh năm 1944, tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, cư ngụ tại thành phố Crémona, nước Ý. Khi ngộ thiền, nhà văn có viết 32 câu thơ:        Tin rằng ở tận quê xa Có Thầy chỉ dạy nhận ra Nguồn thiền        Chúng tôi tìm đến hỏi liền Được Thầy chỉ dạy Nguồn …

Xem tiếp

5. Bài kệ ngộ Thiền của ông Triệu Chí Trung, Đức

Ông Triệu Chí Trung, sanh năm 1950, tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cư ngụ tại thành phố Munich, nước Đức. Khi ngộ thiền, ông có làm bài thơ 48 câu:     Tuy tôi ở tận quê xa Đến nơi quê vắng nhận ra Niết bàn Tôi nay đã được bình an Ở nơi Tân Diệu có ngàn hạt …

Xem tiếp

4. Bài kệ ngộ Thiền của Kỹ sư Trịnh Đình Trung, Pháp

Kỹ sư Trịnh Đình Trung, sanh năm 1942, tại quận Một, Tp. HCM, cư ngụ tại quận 13, Paris, nước Pháp. Khi ngộ thiền, kỹ sư có viết bài thơ 48 câu:        Sài  Gòn có bến Nhà Rồng Có đường Lê Lợi chạy vòng Lê Lai        Hưng Đạo đại lộ rất dài Cách Mạng Tháng Tám gần ngay …

Xem tiếp

3. Bài kệ ngộ Thiền của Thạc sĩ Y Khoa Đinh Quốc Trang, Ucraina

Thạc sĩ Y khoa Đinh Quốc Trang, sanh 1942, tại Hà Đông, Hà Nội, cư ngụ tại Tp. Moldova, nước Ucraina, được người bạn tặng 5 quyển sách viết về Thiền tông học. Khi ngộ thiền, thạc sĩ có viết bài thơ dài 64 câu:         Hà Nội là đất Thủ đô Có tháp Hoàn Kiếm có hồ phía Tây …

Xem tiếp

2. Bài kệ ngộ Thiền của ông Bùi Đình Quí, Pháp

Ông Bùi Đình Quí, sanh 1932, tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, cư ngụ tại Tp. Toulouse, nước Pháp, khi ngộ thiền, ông có viết bài thơ dài 72 câu:        Áo cao địa vị cũng cao Sáng sớm lúc nào cũng chào bà con        Nói rằng trên đỉnh núi non Có người quyền lực là “con người …

Xem tiếp

1. Bài kệ ngộ Thiền của ông Từ Quốc Công, Pháp

Ông Từ Quốc Công, sanh năm 1937, tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, cư ngụ tại Tp. Montpeller, nước  Pháp. Khi ông ngộ thiền, ông có viết bài thơ 16 câu:        Xưa nay tôi nguyện tôi cầu Ngày, đêm, sáng, tối, lúc cầu, lúc xin        Thân tâm mỏi mệt nhức mình Chẳng thấy gì  lạ chẳng linh chút  …

Xem tiếp