Tin nổi bật

Khi con người hôn mê, Phật Tánh ở đâu?

1. Anh N.B.ĐẰNG, sanh năm 1974, tại Sài Gòn, cư ngụ tại bến Phú Định, Q. 8, TP.HCM hỏi Trưởng Ban quản trị Chùa Thiền tông Tân Diệu:

Khi con người hôn mê, Phật Tánh có hoạt động không? Nếu Phật Tánh có hoạt động tại sao người đó không biết?

2. Ông L.N.LÂM, sanh năm 1955. Cư ngụ tại Q.6, TP Hồ Chí Minh hỏi Trưởng Ban quản trị:

Một người khi mắc phải chứng bệnh động kinh. Khi lên cơn sốt:

  – Có khi ngồi nói lảm nhảm một mình.

  – Có khi nằm bất động mê sảng.

  – Có khi vẫn đi đứng được, nhưng không làm chủ được mình. Ai nói hoặc bảo làm gì cũng nghe theo.

  – Có khi biết hết, nhưng không nói được.

  Khi rơi vào những trạng thái đó, Tánh người, Tánh Phật của người đó đang ở đâu, mà không làm chủ được thân tứ đại này?

Trưởng Ban trả lời:

Câu 1:

– Người hôn mê phải hiểu như sau: Phật Tánh là sự sống cho loài người và muôn vật. Nếu Phật Tánh còn ở trong Bể tánh thanh tịnh, là sự sống như vậy thôi, tức chỉ: Thấy, Nghe, Nói và Biết. Bốn phần này là như vậy. Khi Phật Tánh bị hút vào địa cầu này. Địa cầu này, là nơi luân chuyển để sanh ra Nhân quả luân hồi theo chu kỳ: Thành – Trụ – Hoại – Diệt, do điện từ Âm Dương cuốn hút và kéo đi. Khi Phật Tánh bị hút vào tử cung của người nữ. Tử cung của người nữ nơi thế giới này có công dụng như sau:

1/- Làm cho Tánh Phật quên hết những gì mà Phật Tánh: Thấy, Nghe, Nói và Biết.

2/- Nơi nuôi dưỡng Noãn của người Nữ và Tinh của người Nam khi hòa hợp với nhau, để dần thành là một Thai nhi. Khi Tinh của người Nam và Noãn của người Nữ đã hòa hợp với nhau rồi, tức khắc nó chuyển động theo dòng luân hồi, tức quay và hút theo qui luật vật lý Âm Dương. Thời khắc đầu tiên này, sức hút của Tinh Nam và Noãn Nữ rất mạnh, nên nó tự phát ra sức hút rất xa. Vì vậy, Tánh Phật nghe tiếng hút này mới đến gần xem, chỉ vừa bay đến thôi, là bị sức hút cực mạnh vào Tử cung của người Nữ, không có cách nào cưỡng lại được. Đây là qui luật sức hút vật lý Âm Dương này. Tánh Phật vừa vào Tử cung của người Nữ, tức khắc bị chìm vào giấc ngủ liền. Sau 9 tháng 10 ngày, trở thành là một đứa trẻ.

Đứa trẻ này, khi được người Nữ sinh ra đặt cho nó 1 cái tên và gọi nó là “con”.

Còn con người hôn mê không biết là lý do như sau:

– Nguyên tắc, con người Tưởng ra rồi suy nghĩ, thì mới hành động được, đủ được như vậy, mới lưu vào Tàng thứ, khi nhớ lại, thì phải kéo từ trong Tàng thức ra mới nhớ được. Vì vậy, khi con người bị hôn mê, tức điện từ  Âm Dương đang duy Tàng thức này bị rối loạn, nên trong Tàng thức không lưu giữ được, tức thời khắc này, không có gì lưu vào. Vì vậy, người sau khi bình thường, không nhớ gì là vậy.

Câu 2:

– Người bị “Động kinh”, đây là do cơ thể bị lệch 2 tần số điện từ Âm Dương đang điều hành cơ thể mình. Vì vậy, khi Tánh Phật sử dụng cái Tưởng của Tánh người muốn nói ra điều gì, thì lời nói đó bị rối loạn, cho nên người đứng gần nhìn thấy người này nói không ổn định, cho người này “nói mê sảng”. Khi nào điện từ Âm Dương trong cơ thể ổn định, thì người này trở lại bình thường.

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.