Tin nổi bật

Đối đáp với vị Tiến sĩ Thần học

Thanhoc

Tiến sỹ thần học Mai Đức Trung, sanh năm 1947 (63 tuổi) tại Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, hiện cư ngụ tại đường Via Crescenzio, thành phố Roma, nước Italy (Italia), hỏi như sau:
– Kính thưa Trưởng ban, theo sự học hỏi nghiên cứu và biết của tôi nơi thế giới này có hai nguyên nhân dưới đây để hình thành nhân sinh và vũ trụ:
– Một là nhất nguyên.
– Hai là đa nguyên.
Ngoài ra không có nguyên nhân nào khác. Theo sự nhận xét và biết của tôi, chỉ có thuyết nhất nguyên là phải, còn thuyết đa nguyên thì thấy mơ hồ quá, mà đạo Thiền tông Trưởng ban đang nói đây, tôi thấy thuyết đa nguyên của Trưởng ban không đứng vững được. Vậy, Trưởng ban giải thích như thế nào để chúng tôi “tâm phục và khẩu phục?”
Trưởng ban hỏi lại tiến sỹ Mai Đức Trung:
– Vậy tiến sỹ có hiểu cốt tuỷ của Thiền tông học Nhà Phật không?
Tiến sỹ Mai Đức Trung trả lời:
– Tôi đã từng đi hỏi các Ngài là Hoà thượng, các Ngài là tiến sỹ Phật học, các vị giảng sư danh tiếng của Nhà Phật về vấn đề vũ trụ và loài người, cũng như các loài động vật. Các vị này đều không trả lời thuận lý được. Vì chỗ các Ngài ấy không giải thích được, đành ngậm miệng trước thuyết nhất nguyên của tôi. Chúng tôi thấy các Ngài giải thích đạo Phật còn mê tín quá! Không đáp ứng những sự hiểu biết thuận lý như chúng tôi đang theo đuổi.
Trưởng ban nói:
– Rất tiếc, tiến sỹ chưa gặp được vị hiểu chân thật Thiền tông, mà tiến sỹ chỉ tiếp xúc với những vị học ngữ của đạo Phật thôi.
Trước khi chúng tôi nói chỗ chân thật của Đức Phật dạy về nhân sinh và vũ trụ này cho tiến sỹ nghe. Chúng tôi xin hỏi tiến sỹ như sau:
– Ngài có học vị tiến sỹ thần học, Ngài dùng phương tiện gì để học và biết?
Tiến sỹ thần học Mai Đức Trung, nhìn Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu bằng đôi mắt khinh bỉ, như khinh bỉ các vị mà tiến sỹ thần học Mai Đức Trung đã hỏi trước kia, Ngài trả lời:
– Đương nhiên, tôi phải dùng cái đầu khôn ngoan của mình để học, để hỏi và để biết.
Trưởng ban nói:
– Như vậy, tiến sỹ chưa hiểu được những cái chân thật trong vũ trụ này rồi. Tiến sỹ chỉ loay quay trong cái nhỏ hẹp của vật lý; còn ngoài cái mênh mông không phải của vật lý Ngài chưa hiểu chứ đừng nói chi là biết. Vì chỗ học hỏi nhỏ hẹp của Ngài, Ngài tự cho mình là hơn hết, Ngài giống như là con ếch ngồi đáy giếng nhìn lên bầu trời xanh, cho bầu trời xanh từ dưới đáy giếng mà nhìn thấy vậy.
Tiến sỹ thần học Mai Đức Trung, nghe Trưởng ban chê mình, và ví mình như là con ếch. Ngài đỏ mặt và nói: “Vậy cái hiểu biết của Thiền tông học như thế nào mà Trưởng ban chê thậm tệ cái học hỏi của tôi như vậy?
Trưởng ban nhẹ nhàng nói với tiến sỹ thần học Mai Đức Trung như sau:
– Kính thưa tiến sỹ thần học, theo học thức của vật lý nơi thế giới này, được phân định như sau:
1- Nhân sinh học, là chuyên học hỏi về nhân sinh.
2- Vũ trụ học, là chuyên học về vũ trụ.
3- Khoa học, là chuyên học về sự thật.
4- Toán học, là chuyên học về toán số.
5- Thần học, là chuyên học về bí ẩn của thần thánh.
6- V.v…
Môn học của Ngài, là chuyên học về Thần, Thánh và Ma Quỉ.
Trong Nhà Phật cũng có môn học giông giống như của Ngài học.
Vậy Ngài biết môn học này là gì không?
Trưởng ban trả lời luôn:
– Là tam giới học đó. Môn học này được phân chia như sau:
1- Dục giới, 2- Sắc giới, 3- Vô sắc giới.
Dục giới: Trong Dục giới này có sáu cõi như sau:
1- Cõi trời, có 33 cõi.
2- Cõi thần, có vô số loài.
3- Cõi người, có vô số loài.
4- Cõi ngạ quỉ, có vô số loài.
5- Cõi súc sanh, có vô số loài.
6- Cõi địa ngục, có 18 tầng.
Nếu đem cái học và biết của Ngài, cái học và biết của Ngài chỉ là một phần nhỏ trong môn học tam giới của Nhà Phật, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: “Cõi Dục giới là cõi tệ nhất trong tam giới”.
Đức Phật có dạy rõ như sau: “Trong tam giới này, dù các ông có học bất cứ thứ gì, cao đến cỡ nào, cũng chỉ là cái lẩn quẩn trong vật lý luân hồi mà thôi!”
Tiến sỹ thần học Mai Đức Trung nghe Trưởng ban dẫn giải về môn tam giới học của Nhà Phật, Ngài hết sức hổ thẹn, nên có hỏi Trưởng ban như sau:
– Như vậy, thuyết nhất nguyên của tôi học, chỉ là học thức của vật lý, đồng nghĩa cái học còn trong sinh diệt! Vậy, xin Trưởng ban chỉ cho tôi biết: Cái gì là không sinh diệt theo qui luật vật lý?
Trưởng ban trả lời:
– Câu hỏi ông chưa phải lúc.
Vì sao vậy?
Trưởng ban nói tiếp: “Vì những vị tu học theo đạo Phật suốt cả đời mà họ còn chưa biết chỗ cao sâu này, tiến sỹ là một vị mới tiếp xúc với chúng tôi có vài chục phút mà muốn biết chỗ này được sao? Nếu Ngài muốn hiểu cốt tuỷ chỗ này, tôi đặt một điều kiện với Ngài, nếu Ngài đồng ý, chúng tôi sẽ chỉ cho, Ngài chịu không?”
Tiến sỹ thần học Mai Đức Trung nói với Trưởng ban:
– Xin Trưởng ban cứ đặt điều kiện.
Trưởng ban nói:
– Sợ chúng tôi nói, Ngài không thực hiện được.
Tiến sỹ thần học Mai Đức Trung, hạ giọng như năn nỉ Trưởng ban và nói như sau:
– Cuộc đối đáp vừa rồi giữa tôi và Trưởng ban, tôi bị ló cái cố chấp của mình quá nhiều. Nhờ Trưởng ban thẳng thắn đưa ra “Tam giới học của Nhà Phật”, tôi thấy thần học của tôi thật là yếu kém và không thuận lý với thời khoa học hiện nay.
Gần chục năm nay, tôi có cái để ý như sau: Những người đến nghe tôi nói về sự hiểu biết của tôi, chỉ là những người không có học thức cao. Những người có trình độ đại học trở lên, không ai đến nghe tôi cả.
Vì chỗ đó, tôi có xem vài quyển sách do tác giả Nguyễn Nhân viết ra, do Trưởng ban giải thích. Tôi dường như bị các quyển sách ấy cuốn hút tôi. Vì chỗ cuốn hút đó, nên hôm nay tôi cùng anh em đến đây:
Một: Để trình thuyết nhất nguyên của tôi đã học hỏi.
Hai: Nếu thuyết nhất nguyên của tôi không đứng vững, tôi sẽ xin Trưởng ban chỉ chỗ chân thật về nhân sinh và vũ trụ này.
Trưởng ban nghe tiến sỹ thần học Mai Đức Trung trình và nói như vậy, nên có đặt điều kiện với tiến sỹ thần học Mai ĐứcTrung như sau:
– Nếu ông muốn nhận và hiểu cái chân thật những gì mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy nơi thế giới này, thì ông hãy:
1- Ông xem môn thần học của ông, chỉ là cái học thức của vật lý nơi thế giới này, nó là những thức học hỏi cho vui chơi thôi!
2- Đợi một hoặc hai năm nữa, khi nào quyển sách “Khai thị Thiền tông” và quyển “Đức Phật dạy tu Thiền tông”, được xuất bản, ông nên theo dõi, khi nào xuất bản, hãy mua về đọc. Lúc đó, ông có yêu cầu gì, chúng tôi xin đáp ứng đầy đủ. Hiện tại, chúng tôi không đáp ứng lời yêu cầu của ông được.
Vì sao vậy?
– Một lần nữa, xin nói rõ với ông lời Đức Phật dạy như sau: “Pháp môn Thiền tông học này, không được phép nói cho những người không đồng kiến và đồng hành biết, kể cả những người tu theo đạo Phật mà còn ham danh ham lợi mê thần linh, huống chi ông là người đã chết cứng trong tam giới, thì làm sao chúng tôi nói cho ông nghe được. Nếu tôi không nghe lời dạy của Như Lai, thì hậu quả xấu không thể nào lường hết được. Do vậy, ông muốn tìm hiểu chỗ chân thật mà Đức Phật đã dạy nơi thế giới này, thì ông phải thực hiện hai điều kiện của tôi, thì chúng tôi mới giúp ông được.
Tiến sỹ thần học Mai Đức Trung, vui mừng và hứa với Trưởng ban, là ông sẽ thực hiện đúng như hai điều kiện mà Trưởng ban đã đưa ra.
Riêng phần chúng tôi, không ngờ vị Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu này lại thuyết phục được một vị tiến sỹ thần học một cách hết sứ dễ dàng như vậy.

(Trích “Tu theo pháp môn nào của Đạo Phật dễ Giác ngộ” – Tác giả Nguyễn Nhân)