Tin nổi bật

TIN MỚI NHẤT

Cái ĐƯỢC và MẤT của người tu theo Thiền tông

Một Phật tử Thiền tông có gửi cho Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu lá thư, nói lên sự cảm nhận của vị ấy sau một thời gian tu tập theo pháp môn Thiền tông học này. Trong thư có nói lên cái “ĐƯỢC” và “MẤT” của người tu theo Thiền tông. Chúng tôi xin trích 2 phần ấy …

Xem tiếp

Người tu hành làm gì có tiền mà tạo ra Công Đức?

Ngài Xá Lợi Phất thắc mắc về Công Đức nên trình thưa hỏi Đức Phật: – Kính bạch Đức Thế Tôn: Chúng con là người tu hành làm gì có tiền mà tạo ra Công Đức, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con: Đức Phật dạy: – Người muốn tạo ra Công Đức, không phải có tiền mới tạo …

Xem tiếp

Lý do gì loài người bị luân hồi?

Ngài Xá Lợi Phất thưa hỏi Đức Phật: – Kính bạch Đức Thế Tôn: Lý do gì loài Người bị luân hồi? Đức Phật dạy: – Loài Người bị luân hồi là nguyên do như sau: Trong Tánh của mỗi con người có đến 16 thứ: Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, …

Xem tiếp

Truyện TÂY DU KÝ – Bí ẩn được giải mã!

Cụ Phan Quốc Đáng sanh năm 1921 (91 tuổi), tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, hỏi Trưởng Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu: – Trưởng ban bảo là tu theo Thiền tông không cần phải có thần thông phép mầu, tại sao trong truyện “Tây Du Ký” có nói đến huyền diệu trong Phật giáo, về những …

Xem tiếp

Sao con được “Rơi vào Bể tánh” dễ dàng như vậy?

Ông Xá Lợi Phất: Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật trịch vai áo bên phải, quì gối, chắp tay thưa hỏi Đức Phật: – Kính bạch Đức Thế Tôn: Người muốn rơi vào Bể tánh thanh tịnh rất khó. Cớ sao, con vừa nghe Đức Thế Tôn bảo: Ai muốn được rơi vào Bể tánh thanh tịnh …

Xem tiếp