Tin nổi bật

TIN MỚI NHẤT

6. Huyền ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền

MỤC LỤC 01. Lời nói đầu 02. Dẫn nhập 03. Ca Diếp ngộ thiền 04. Dòng chảy mạch nguồn Thiền tông 05. 80 câu kệ nói về Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh 06. Đức Phật độ 5 anh em ông Kiều Trần Như 07. Đức Phật độ Cụ Thường Pháp Tín 08. Đức Phật dạy vượt Hải Triều Âm …

Xem tiếp

5. Khai thị Thiền tông

MỤC LỤC 01. Lời khuyên của soạn giả 02. Lời nói đầu 03. Dòng chảy của mạch nguồn Thiền tông 04. Lời dạy sau cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn 05. Sự tích Đức Phật độ năm anh em Kiều Trần Như và bốn người bạn đồng tu 06. Những người đọc sách Ngộ “Yếu chỉ Thiền …

Xem tiếp

4. Những câu hỏi Thiền tông 2

MỤC LỤC 01. Mở đầu 02. Lời nói đầu 03. Hỏi về Trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, Tiểu thừa, Đại thừa, tu Tứ Niệm Xứ? 04. Hỏi về Ngũ Đình Tâm Quán, Giác ngộ và Triệt Ngộ 05. Hỏi Lục Diệu Pháp môn cao hay Thiền tông cao? 06. Hỏi về Tứ Thiền Bát Định 07. Hỏi về …

Xem tiếp

3. Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát

MỤC LỤC 01. Lời nói đầu 02. Lý giải ăn uống 03. Cách ăn uống ít bệnh 04. Hỏi về cách ăn uống theo Thiền tông 05. Căn bản của một hành tinh 06. Hỏi về Bí Mật Thiền tông 07. Hỏi về chữ VẠN 08. Hỏi về Lão Tử và Khổng Tử 09. Hỏi về Triết học Phương Đông …

Xem tiếp

2. Những câu hỏi Thiền tông 1

MỤC LỤC 01. Lời nói đầu 02. Hỏi về An trú tâm 03. Hỏi về Kinh A Di Đà 04. Hỏi về Bố thí Ba La Mật 05. Tu theo Thiền tông dụng công như thế nào để nhận ra Phật Tánh 06. Người nhận ra Phật Tánh diễn tả trạng thái ra làm sao? 07. Hỏi về 3 loại …

Xem tiếp

1. Tu theo pháp môn nào của Đạo Phật dễ Giác Ngộ

MỤC LỤC 1.Giới thiệu 2.Lời nói đầu 3.Để tu theo Thiền tông? 4.Liên hiệp quốc công nhận đạo Phật tuyệt vời nhất 5.Đối đáp với vị thầy dạy thiền Tông ở Long Thành, Đồng Nai 6.Địa chỉ chùa Tân Diệu – Chánh gốc Thiền tông 7.Tu theo pháp môn Thiền tông cốt để thành Phật? 8.Ý nghĩa các phù điêu …

Xem tiếp