Tin nổi bật

TIN MỚI NHẤT

Lời phản bác: Thiên sinh nhơn hà nhơn vô lộc?

Ông Ngô Đức Cường, sanh năm 1939 (71 tuổi), tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, cư ngụ tại Tp. Los Angles, Hoa Kỳ, có lời phản bác như sau: – Đây là câu người xưa đã dạy, cũng như ông bà cha mẹ chúng tôi thường lập đi lập lại mà chúng tôi đđã nằm lòng: – “Thiên sinh …

Xem tiếp

Lời phản bác: Sao đạo Phật lại bác bỏ Tạo Hoá sinh ra loài người?

Ông Nguyễn Văn Thới, sanh 1949 (61 tuổi), tại Hà Đông, Hà Nội, cư ngụ tại thành phố Houlton, tiểu bang Taxas, Hoa Kỳ. Ông có lời phản bác như sau: – Từ xưa đến nay, ai ai cũng biết Tạo Hóa sanh ra loài người và vạn vật. Sao chủ trương đạo Phật bác bỏ học thuyết ấy? Trưởng …

Xem tiếp

9. Sách Trắng Thiền tông

MỤC LỤC 01. Bài kệ 12 câu của Đức Phật dạy 02. Phật Giới 03. Tam Giới 04. Giải thích Cõi Trời Vô Sắc 05. Giải thích Cõi Trời Hữu Sắc và Tịnh Độ 06. Giải thích Cõi Trời Dục Giới 07. Địa cầu là nơi 5 loài sống chung – Ngũ Thú Tạp Cư 08. Đức Phật kể Ngài …

Xem tiếp

8. Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam

MỤC LỤC 01. Lời giới thiệu Mở đầu là các vị Tổ sư Thiền tông Ấn Độ 02. Tổ thứ nhất Ma-Ha-Ca-Diếp 03. Tổ thứ hai A-Nan 04. Tổ thứ ba Thương-Na-Hòa-Tu 05. Tổ thứ tư U-Ba-Cúc-Đa 06. Tổ thứ năm Đề-Đa-Ca 07. Tổ thứ sáu Di-Dá-Ca 08. Tổ thứ bảy Bà-Tu-Mật 09. Tổ thứ tám Phật-Đà-Nan-Đề 10. Tổ thứ chín Phục-Đà-Mật-Đa 11. Tổ thứ mười Hiếp-Tôn-Giả 12. Tổ …

Xem tiếp

7. Đức Phật dạy tu Thiền tông

MỤC LỤC 01. Lời nói đầu 02. Kính Mừng Phật Đản 03. Phân tích 6 Pháp môn Tu trong bài kệ Kính Mừng Phật Đản của Tổ Mã Minh 04. Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy về ý sâu mầu của Pháp môn Thiền tông 05. Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy về cấp giấy chứng nhận cho người đạt …

Xem tiếp